Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา,นักวิชาการพัสดุ (1 – 8 ก.ค. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แชร์เลย         […]


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ เจ้าพนักงานธุรการ, เจ้าพนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์, นักทรัพยากรบุคคล, เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี, นายช่างเทคนิค, พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์) (22 – 30 เม.ย. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แชร์เลย         […]


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •