Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

โรงพยาบาลลำพูน เปิดรับสมัครสอบ พนักงานราชการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักจิตวิทยา.นักโภชนาการ,เจ้าพนักงานพัสดุ (30 ก.ย. – 4 ต.ค. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แชร์เลย         […]


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

โรงพยาบาลลำพูน เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นักวิชาการเงินและบัญชี และนักวิชาการพัสดุ (17 – 23 เม.ย. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แชร์เลย         […]


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •