Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

โรงพยาบาลนครพิงค์ เปิดรับสมัครสอบ พนักงานราชการ นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักวิชาการศึกษา,นักโภชนาการ,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์,นายช่างเทคนิค (บัดนี้ – 11 ก.ย. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แชร์เลย         […]


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •