ป้ายกำกับ: โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019(COVID-19)(โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์)