• งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  เรือนจำอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ ผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ (ชาย/หญิง) (1 – 10 พ.ค. 2556)

  ฝากประชาสัมพันธ์

  เรือนจำอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรีเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

  ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
  ชื่อตำแหน่ง : ผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ (ชาย) จำนวน 1 อัตรา และ (หญิง) จำนวน 2 อัตรา สำหรับปฏิบัติหน้าที่ในสังกัดเรือนจำอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
  อัตราเงินเดือน : 9960 บาท
  ประเภท : บริการ
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : – ปวช.
  – ทุกสาขา
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา
  2. เป็นหญิงที่มีร่างกายแข็งแรงเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
  3. เป็นชายที่มีร่างกายแข็งแรง สูงไม่น้อยกว่า 165 ซม. และรอบอกไม่น้อยกว่า 80 ซม. แต่ถ้าขนาดของสัดส่วนใดสัดส่วนหนึ่งน้อยกว่าที่กำหนดไว้ไม่เกิน 2 ซม.ก็ให้ใช้ได้โดยอนุโลม เมื่อจำนวนรวมไม่น้อยกว่า 245 ซม.

    Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานราชทัณฑ์ เช่น งานธุรการ งานช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการปฏิบัติงานของฝ่ายต่างๆ การจำหน่ายสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค ร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขัง จัดทำบัญชีรายการต่างๆ การจัดทำสถิติข้อมูลต่างๆ ภายใต้การกำกับดูแลและตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเรือนจำ และอาจเกี่ยวข้องกับการปกครองและควบคุมผู้ต้องขัง ตรวจตราป้องกันการกระทำผิดวินัยผู้ต้องกักขัง ตลอดจนการหลบหนีและจับกุมเมื่อมีการกระทำผิดอาญา จัดการและควบคุมการทำงาน การศึกษา การอบรมของผู้ต้องกักขัง ดูแลการอนามัยของผู้ต้องกักขัง การสุขาภิบาลของสถานที่กักขัง และเปิดโอกาสให้ผู้ต้องกักขังร้องทุกข์ได้โดยสะดวก ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย โดยจะมีรอบความถี่ในการเข้าเวรรักษาการณ์นอกเหนือจากงานประจำ

  เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรฯ จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

  วิธีการสมัครงานราชการเรือนจำอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี :

  ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป เรือนจำอำเภอชัยบาดาล

  เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ถึง วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 17 พ.ค. 2556
  สอบวันที่:   2556
  ประกาศผลสอบ:   2556
  ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
  เว็บไซต์ เรือนจำอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี คลิกที่นี่

  ฝากประชาสัมพันธ์