Categories
งานราชการอื่นๆ

เมืองพัทยา เปิดรับสมัครสอบ 2 พ.ค. -13 พ.ค. 2559 |รวม 44 อัตรา

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แชร์เลย         […]


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป สอบท้องถิ่น 2563-2564

เมืองพัทยา เปิดรับสมัครสอบ  พนักงานจ้างตามภารกิจ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน,ผู้ช่วยสถาปนิก,ผู้ช่วยวิศวกรโยธา,ผู้ช่วยนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ,ผู้ช่วยบรรณารักษ์,ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน,ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้,ผู้ช่วยนายช่างโยธา,ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า,ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ,ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ, (3 – 18 ธ.ค. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แชร์เลย         […]


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •