• สอบครู-ครูผู้ช่วยเปิดสอบ

  อบจ.จ.เชียงใหม่ (องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่) เปิดสอบ งานราชการ “ครู,ธุรการ,ช่างโยธา,บันทึกข้อมูล,พัสด” (25 ต.ค.-9 พ.ย.55)

  ฝากประชาสัมพันธ์

  งานราชการ เปิดสอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (อบจ.เชียงใหม่) เปิดรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามแผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2556-2559) รวมทั้งสิ้น 59 อัตรา

  ตำแหน่ง
  พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ) จำนวน 22 อัตรา ดังนี้

  ครูอัตราจ้าง สังกัดโรงเรียนแม่อายวิทยาคม จำนวน 2 อัตรา
  – ครูอัตราจ้าง (กลุ่มวิชาดนตรีศึกษา) จำนวน 1 อัตรา
  – ครูอัตราจ้าง (กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ) จำนวน 1 อัตรา
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 10 อัตรา
  ผู้ช่วยช่างโยธา จำนวน 7 อัตรา
  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 2 อัตรา
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
  พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ) จำนวน 37 อัตรา
  พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 3 อัตรา
  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 17 อัตรา
  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง จำนวน 3 อัตรา
  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก จำนวน 12 อัตรา
  พนักงานขับเรือยนต์หรือนายท้ายเรือ จำนวน 2 อัตรา
  สำหรับผู้มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี,ปวส.,ปวท.,ปวช.

    Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

  ผู้สนใจสมัครสามารถรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร พร้อมหลักฐาน ที่ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2555 – 9 พฤศจิกายน 2555 ในวันและเวลาราชการ โดยการรับสมัครครั้งนี้ผู้สมัครไม่จำเป็นต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนภายในเขตจังหวัดเชียงใหม่

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (อบจ.จ.เชียงใหม่)

  ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบคลิกที่นี่

   

   

  ฝากประชาสัมพันธ์