Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป สอบท้องถิ่น 2563-2564

เทศบาลเมืองเขาสามยอด ลพบุรี เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ เจ้าหน้าที่เทศกิจ,เจ้าหน้าที่ธุรการ,เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล,เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี,เจ้าหน้าที่ศูนย์เยาวชน,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,นักวิชาการคลัง,นักพัฒนาชุมชน,เจ้าหน้าที่สันทนาการ,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (26 มี.ค. – 22 เม.ย. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แชร์เลย         […]


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •