Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

เทศบาลเมืองบ้านดุง (อุดรธานี) เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ เจ้าหน้าที่เทศกิจ,เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน,นายช่างโยธา,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,นักวิชาการจัดเก็บรายได้,นักวิชาการสุขาภิบาล,นักวิชาการศึกษา,วิศวกรโยธา (22 เม.ย. – 14 พ.ค. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แชร์เลย         […]


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •