Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ สอบครู-ครูผู้ช่วยเปิดสอบ

เทศบาลนครภูเก็ต เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ ครูเทศบาล ครูผู้ช่วย 58 อัตรา (2 – 28 พ.ค. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ประกาศเทศบาลนครภูเก็ต

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานครูเทศบาล
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ประจำปี พ.ศ. 2556
……………………………………………….

ด้วยเทศบาลนครภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต จะดำเนินการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต ประจำปี พ.ศ. 2556

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 47 และ 51 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดภูเก็ต เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม) ลงวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2555 จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานครูเทศบาล ตามรายละเอียดดังนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขัน

1.1 ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 58 อัตรา ในรายวิชา ดังนี้

1) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน ๙ อัตรา
2) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน ๕ อัตรา
3) สาขาวิชาภาษาไทย จำนวน ๑๐ อัตรา
4) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 อัตรา
5) สาขาวิชาสังคมศึกษา จำนวน ๖ อัตรา
6) สาขาวิชาศิลปศึกษา จำนวน 3 อัตรา
7) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา
8) สาขาวิชานาฎศิลป์ จำนวน ๕ อัตรา
9) สาขาวิชาดนตรีไทย จำนวน 2 อัตรา
10) สาขาวิชาดนตรีสากล จำนวน ๕ อัตรา
11) สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา จำนวน ๒ อัตรา
12) สาขาวิชาประถมศึกษา จำนวน 1 อัตรา
13) สาขาวิชาคหกรรม จำนวน 2 อัตรา
14) สาขาวิชาเคมี จำนวน 1 อัตรา
15) สาขาวิชาภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

/-2 คุณสมบัติ
อ่านต่อหน้า: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
สอบครู-ครูผู้ช่วยเปิดสอบ

เทศบาลนครภูเก็ต เปิดรับสมัคร สอบครูเทศบาล 57 อัตรา

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

เทศบาลนครภูเก็ต เปิดรับสมัคร สอบครู เทศบาล

ประกาศเทศบาลนครภูเก็ต เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานครู เทศบาล ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ประจำปี พ.ศ. 2555

ด้วยเทศบาลนครภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต จะดำเนินการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต ประจำปี พ.ศ.2555

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 47 และ 51 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดภูเก็ต เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม) ลงวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2555 จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานครู เทศบาล ตามรายละเอียดดังนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขัน
1.1 ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 57 อัตรา ในรายวิชา ดังนี้
1) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 8 อัตรา
2) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 6 อัตรา
3) สาขาวิชาภาษาไทย จำนวน 9 อัตรา
4)สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 อัตรา
5)สาขาวิชาสังคมศึกษา จำนวน 5 อัตรา
6) สาขาวิชาศิลปศึกษา จำนวน 3 อัตรา
7) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา
8) สาขาวิชานาฎศิลป์ จำนวน 3 อัตรา
9) สาขาวิชาดนตรีไทย จำนวน 2 อัตรา
10) สาขาวิชาดนตรีสากล จำนวน 4 อัตรา
11) สาขาวิชาวัดผล จำนวน 1 อัตรา
12) สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา จำนวน 3 อัตรา
13) สาขาวิชาประถมศึกษา จำนวน 1 อัตรา
14) สาขาวิชาแนะแนว จำนวน 1 อัตรา
15) สาขาวิชาคหกรรม จำนวน 2 อัตรา
16) สาขาวิชาเคมี จำนวน 1 อัตรา
17) สาขาวิชาชีววิทยา จำนวน 1 อัตรา สาขาวิชาภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน – 25 ธันวาคม 2555

ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบครู 

 


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •