Categories
สอบท้องถิ่น 2563-2564

เทศบาลทุ่งผึ้ง จ.ลำปาง เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ ช่างไฟฟ้า,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานธุรการ,บุคลากร (8 ก.ค. – 2 ส.ค. 2556)

เทศบาลทุ่งผึ้ง จ.ลำปางเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556 เท […]