Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ สอบท้องถิ่น 2563-2564

เทศบาลตำบลแม่จะเรา จ.ตาก เปิดรับสมัครสอบ ข้าราชการ เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน,นักวิชาการประชาสัมพันธ์ (29 ต.ค. – 18 พ.ย. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แชร์เลย         […]


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •