Categories
สอบท้องถิ่น 2563-2564

เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ จ.แม่ฮ่องสอน เปิดรับสมัครสอบ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,นิติกร,นักวิชาการเกษตรฐนักวิชาการสุขาภิบาล,นักวิชาการศึกษา,เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,นายช่างไฟฟ้า,เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้,เจ้าหน้าที่สวนสาธารณะ,เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (16 ก.ย. – 4 ต.ค. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แชร์เลย         […]


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •