Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป สอบท้องถิ่น 2563-2564

เทศบาลตำบลสระโบสถ์ จ.ลพบุรี เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล,เจ้าหน้าที่พัสดุ,เจ้าหน้าที่ธุรการ,เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี,ช่างโยธา,เจ้าพนักงานทะเบียนและบัตร,เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้,นายช่างโยธา,เจ้าพนักงานการคลัง,เจ้าหน้าาที่วิเคราะห์นโยบายและแผน,นักพัฒนาชุมชน,นักวิชาการศึกษา,บุคลากร (12 มี.ค. – 3 เม.ย. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แชร์เลย         […]


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •