Categories
สอบท้องถิ่น 2563-2564

เทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่ เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ เจ้าหน้าที่ธุรการ,เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร,พยาบาลวิชาชีพ,นักพัฒนาชุมชน (26 ก.ค. – 16 ส.ค. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แชร์เลย         […]


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •