Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ สอบท้องถิ่น 2563-2564

เทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง จ.ลพบุรี เปิดรับสมัครสอบ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ธุรการ,เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี,เจ้าหน้าที่พัสดุ,ช่างโยธา,เจ้าพนักงานธุรการ,นักวิชาการคลัง,นิติกร (28 ต.ค. – 15 พ.ย. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แชร์เลย         […]


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •