Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป สอบท้องถิ่น 2563-2564

เทศบาลตำบลท่าสายลวด จ.ตาก เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ เจ้าหน้าที่เทศกิจ,เจ้าหน้าที่ธุรการ,เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน,เจ้าพนักงานการเงินและบัํญชี,เจ้าพนักงานพัสดุ,เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว,นายช่างโยธา,บุคลากร,นักวิชาการสาธารณสุข,พยาบาลวิชาชีพ (6 – 28 ส.ค. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แชร์เลย         […]


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •