Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป สอบท้องถิ่น 2563-2564

เทศบาลตำบลทุ่งหลวง สุโขทัย เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ เจ้าพนักงานธุรการ,นายช่างโยธา,นักสังคมสงเคราะห์,เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพนักวิชาการศึกษา (29 เม.ย. – 31 พ.ค. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แชร์เลย         […]


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •