Categories
สอบท้องถิ่น 2563-2564

เทศบาลตำบลทุ่งหลวง จ.สุโขทัย เปิดรับสมัครสอบ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,เจ้าพนักงานพัสดุ,นายช่างโยธา,นักพัฒนาชุมชน,บุคลากร,เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (11 ก.ย. – 3 ต.ค. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แชร์เลย         […]


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •