Categories
สอบครู-ครูผู้ช่วยเปิดสอบ สอบท้องถิ่น 2563-2564

เทศบาลตำบลกลางเวียง จ.น่าน เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล,ช่างโยธา,เจ้าพนักงานธุรการ,นิติกร,นักพัฒนาชุมชน,นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ,วิศวกรโยธา,ครูผู้ช่วย (24 มิ.ย. – 16 ก.ค. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แชร์เลย         […]


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •