ป้ายกำกับ: เจอของจริง!!สั่งยกเลิกใช้สำเนาทะเบียนบ้าน-บัตรประชาชน