• งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  เครือมติชน เปิดรับสมัครงาน ผู้ช่วยช่างพิมพ์,ช่างซ่อมบำรุงไฟฟ้า,พนักงานขายโฆษณา,พนักงานประจำเครื่อง,เจ้าหน้าที่วัสดุและอะไหล่,พนักงานขับรถ,ผู้สื่อข่าว,เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ,พนักงานประจำสำนักงาน,พนักงานควบคุมเครื่อง,เจ้าหน้าที่ตัดต่อ,ผู้สื่อข่าวทั่วไป,บรรณาธิกร,พนักงานขายประจำจังหวัด,พนักงานสโตร์พ็อคเก็ตบุ๊ก,พนักงานขับรถ,พนักงานประจำรถ ( – – 2556)

  ฝากประชาสัมพันธ์

  เครือมติชนเปิดรับสมัครงาน 2556

  ตำแหน่งที่รับสมัคร :
  ช่างซ่อมบำรุงไฟฟ้า 3 ตำแหน่ง สังกัด ฝ่ายผลิต
  อัตราเงินเดือน :

  สวัสดิการ :

  อัตราที่รับ : –
  คุณสมบัติ ิ: – วุฒิ ปวส.ช่างไฟฟ้า
  – เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
  – ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
  – มีความรู้ทางการซ่อมบำรุงเครื่องจักร และ ภาษาอังกฤษพื้นฐานทางช่าง
  – ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  ติดต่อ :
  ฝ่ายบุคคล
  วิธีการรับสมัคร :

  สมัครได้ด้วยตัวเอง พร้อมหลักฐาน ที่ฝ่ายบุคคล ชั้น 7 บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 12 ถ.เทศบาลนฤมาล ประชานิเวศน์ 1 จตุจักร กทม 10900 โทร.02-589-0020 ต่อ 1722,1711 เวลา 09.00น. – 16.00น. ยกเว้น เสาร์ – อาทิตย์


  ตำแหน่งที่รับสมัคร :
  ผู้ช่วยช่างพิมพ์ (สังกัดฝ่ายผลิต) 1 ตำแหน่ง
  อัตราเงินเดือน :
  ไม่ระบุ
  สวัสดิการ :

  อัตราที่รับ : 1 ตำแหน่ง
  คุณสมบัติ ิ: – จบวุฒิ ปวช. สาขาช่างพิมพ์,ช่างยนต์,ช่างไฟฟ้า หรือที่เกี่ยวข้อง – เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว – ถ้ามีประสบการณ์ทางด้านการพิมพ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  ติดต่อ :
  ฝ่ายบุคคล
  วิธีการรับสมัคร :
  สนใจติดต่อสมัครได้ด้วยตนเอง จันทร์ – ศุกร์ (9.00 – 11.00) ที่ฝ่ายบุคคล โทร 02-5890020 ต่อ 1720


  ตำแหน่งที่รับสมัคร :
  พนักงานขายโฆษณา(สื่อสิ่งพิมพ์) 3 ตำแหน่ง (สังกัด ฝ่ายโฆษณา)
  อัตราเงินเดือน :

  สวัสดิการ :

  อัตราที่รับ : 3 ตำแหน่ง
  คุณสมบัติ ิ: – วุฒิปริญญาตรี – เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี – มีประสบการด้านงานขาย – มีรถยนต์ส่วนตัว
  ติดต่อ :
  ฝ่ายบุคคล
  วิธีการรับสมัคร :
  สมัครได้ด้วยตัวเอง พร้อมหลักฐาน ที่ฝ่ายบุคคล ชั้น 7 บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 12 ถ.เทศบาลนฤมาล ประชานิเวศน์ 1 จตุจักร กทม 10900 โทร.02-589-0020 ต่อ 1722,1711 เวลา 09.00น. – 16.00น. ยกเว้น เสาร์ – อาทิตย์


  ตำแหน่งที่รับสมัคร :
  พนักงานประจำเครื่อง 3 ตำแหน่ง
  อัตราเงินเดือน :

  สวัสดิการ :

  อัตราที่รับ : 3
  คุณสมบัติ ิ: – จบวุฒิ ม.3 – ม.6
  – เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
  – สามารถทำงานเป็นกะได้
  ติดต่อ :
  ฝ่ายบุคคล
  วิธีการรับสมัคร :
  สมัครได้ด้วยตัวเอง พร้อมหลักฐาน ที่ฝ่ายบุคคล ชั้น 7 บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 12 ถ.เทศบาลนฤมาล ประชานิเวศน์ 1 จตุจักร กทม 10900 โทร.02-589-0020 ต่อ 1722,1711 เวลา 09.00น. – 16.00น. ยกเว้น เสาร์ – อาทิตย์


  ตำแหน่งที่รับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่วัสดุและอะไหล่ 1 ตำแหน่ง สังกัดฝ่ายผลิต
  อัตราเงินเดือน :

  สวัสดิการ :

  อัตราที่รับ : 1 ตำแหน่ง
  คุณสมบัติ ิ: – จบวุฒิ ม.3 – ปวช. (ช่างยนต์, เครื่องกล)
  – เพศชาย อายุ 20-25 ปี ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
  – สามารถใช้คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์พื้นฐาน, ประสบการณ์ด้านเครื่องมือช่าง, อะไหล่และทำงานเป็นกะได้
  – มีข้าราชการระดับ 4 ขึ้นไป ค้ำประกัน
  ติดต่อ :
  ฝ่ายบุคคล
  วิธีการรับสมัคร :
  สมัครได้ด้วยตัวเอง พร้อมหลักฐาน ที่ฝ่ายบุคคล ชั้น 7 บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 12 ถ.เทศบาลนฤมาล ประชานิเวศน์ 1 จตุจักร กทม 10900 โทร.02-589-0020 ต่อ 1722,1711 เวลา 09.00น. – 16.00น. ยกเว้น เสาร์ – อาทิตย์


  ตำแหน่งที่รับสมัคร :
  พนักงานขับรถ 1 ตำแหน่ง สังกัดกองจัดการทั่วไป
  อัตราเงินเดือน :

  สวัสดิการ :

  อัตราที่รับ : 1 ตำแหน่ง
  คุณสมบัติ ิ: – ม.3 ขึ้นไป เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
  – มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล
  – รู้เส้นทางในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดดี
  – มีควารู้เรื่องเครื่องยนต์เบื้องต้น
  – มีข้าราชการระดับ 4 ค้ำประกัน
  ติดต่อ :
  ฝ่ายบุคคล
  วิธีการรับสมัคร :
  สมัครได้ด้วยตัวเอง พร้อมหลักฐาน ที่ฝ่ายบุคคล ชั้น 7 บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 12 ถ.เทศบาลนฤมาล ประชานิเวศน์ 1 จตุจักร กทม 10900 โทร.02-589-0020 ต่อ 1722,1711 เวลา 09.00น. – 16.00น. ยกเว้น เสาร์ – อาทิตย์


  ตำแหน่งที่รับสมัคร :
  ผู้สื่อข่าว 3 ตำแหน่ง (สังกัด กองบก.ประชาชาติธุรกิจ และกองบก. มติชน)
  อัตราเงินเดือน :

  สวัสดิการ :

  อัตราที่รับ : 3 ตำแหน่ง
  คุณสมบัติ ิ: – จบวุฒิปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์
  – เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
  – มีความสนใจข่าวการเมือง,การตลาด,กีฬา และบันเทิง(ชาย)
  ติดต่อ :
  ฝ่ายบุคคล
  วิธีการรับสมัคร :
  สมัครได้ด้วยตัวเอง พร้อมหลักฐาน ที่ฝ่ายบุคคล ชั้น 7 บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 12 ถ.เทศบาลนฤมาล ประชานิเวศน์ 1 จตุจักร กทม 10900 โทร.02-589-0020 ต่อ 1722,1711 เวลา 09.00น. – 16.00น. ยกเว้น เสาร์ – อาทิตย์


  ตำแหน่งที่รับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ 1 ตำแหน่ง
  อัตราเงินเดือน :

  สวัสดิการ :

  อัตราที่รับ : 1 ตำแหน่ง
  คุณสมบัติ ิ: – ปวช. ขึ้นไป (สาขาการพิมพ์, วิทย์ฯ หรือที่เกี่ยวข้อง)
  – เพศชาย/หญิง อายุ 21-35 ปี (ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
  – ถ้ามีประสบการณ์ด้านการพิมพ์ หรือ ควบคุมคุณภาพการพิมพ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  ติดต่อ :
  ฝ่ายบุคคล
  วิธีการรับสมัคร :
  สมัครได้ด้วยตัวเอง พร้อมหลักฐาน ที่ฝ่ายบุคคล ชั้น 7 บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 12 ถ.เทศบาลนฤมาล ประชานิเวศน์ 1 จตุจักร กทม 10900 โทร.02-589-0020 ต่อ 1722,1711 เวลา 09.00น. – 16.00น. ยกเว้น เสาร์ – อาทิตย์


  ตำแหน่งที่รับสมัคร :
  พนักงานประจำสำนักงาน 1 ตำแหน่ง สังกัดกลุ่มสื่ออิเล็กทรอนิกส์(มติชน TV)
  อัตราเงินเดือน :

  สวัสดิการ :

  อัตราที่รับ : 1 ตำแหน่ง
  คุณสมบัติ ิ: – จบวุฒิ ม.3 – ม.6 เพศชาย อายุไม่เกิน 27 ปี
  – ทำงานเป็นกะได้
  ติดต่อ :
  ฝ่ายบุคคล
  วิธีการรับสมัคร :
  สมัครได้ด้วยตัวเอง พร้อมหลักฐาน ที่ฝ่ายบุคคล ชั้น 7 บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 12 ถ.เทศบาลนฤมาล ประชานิเวศน์ 1 จตุจักร กทม 10900 โทร.02-589-0020 ต่อ 1722,1711 เวลา 09.00น. – 16.00น. ยกเว้น เสาร์ – อาทิตย์

    Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


  ตำแหน่งที่รับสมัคร :
  พนักงานควบคุมเครื่อง 7 ตำแหน่ง สังกัด ฝ่ายผลิต
  อัตราเงินเดือน :

  สวัสดิการ :

  อัตราที่รับ : 7 ตำแหน่ง
  คุณสมบัติ ิ: – วุฒิ ปวช. ขึ้นไป (ช่างทุกสาขา)
  – เพศชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป
  – มีประสบการณ์ควบคุมการทำงานของเครื่องจักรและทำงานเป็นกะได้
  ติดต่อ :
  ฝ่ายบุคคล
  วิธีการรับสมัคร :
  สมัครได้ด้วยตัวเอง พร้อมหลักฐาน ที่ฝ่ายบุคคล ชั้น 7 บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 12 ถ.เทศบาลนฤมาล ประชานิเวศน์ 1 จตุจักร กทม 10900 โทร.02-589-0020 ต่อ 1722,1711 เวลา 09.00น. – 16.00น. ยกเว้น เสาร์ – อาทิตย์


  ตำแหน่งที่รับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่ตัดต่อ 1 ตำแหน่ง สังกัด กลุ่มสื่ออิเล็กทรอนิกส์(มติชน TV)
  อัตราเงินเดือน :

  สวัสดิการ :

  อัตราที่รับ : 1
  คุณสมบัติ ิ: – จบวุฒิปริญญาตรี
  – เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
  – มีความสามารถในการใช้โปรแกรมตัดต่อ เช่น Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro
  – มีความรู้ด้าน Photoshop, Illustrator
  – สามารถทำงานเป็นกะได้
  ติดต่อ :
  ฝ่ายบุคคล
  วิธีการรับสมัคร :
  สมัครได้ด้วยตัวเอง พร้อมหลักฐาน ที่ฝ่ายบุคคล ชั้น 7 บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 12 ถ.เทศบาลนฤมาล ประชานิเวศน์ 1 จตุจักร กทม 10900 โทร.02-589-0020 ต่อ 1722,1711 เวลา 09.00น. – 16.00น. ยกเว้น เสาร์ – อาทิตย์


  ตำแหน่งที่รับสมัคร :
  ผู้สื่อข่าวทั่วไป 4 ตำแหน่ง (ข่าวสด)
  อัตราเงินเดือน :

  สวัสดิการ :

  อัตราที่รับ : 1 ตำแหน่ง
  คุณสมบัติ ิ: – วุฒิปริญญตรี – เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี – ชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว -มีประสบการณ์การทำข่าว
  ติดต่อ :
  ฝ่ายบุคคล
  วิธีการรับสมัคร :
  สมัครได้ด้วยตัวเอง พร้อมหลักฐาน ที่ฝ่ายบุคคล ชั้น 7 บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 12 ถ.เทศบาลนฤมาล ประชานิเวศน์ 1 จตุจักร กทม 10900 โทร.02-589-0020 ต่อ 1722,1711 เวลา 09.00น. – 16.00น. ยกเว้น เสาร์ – อาทิตย์


  ตำแหน่งที่รับสมัคร :
  บรรณาธิกร 1 ตำแหน่ง (บริษัท ข่าวสด จำกัด)
  อัตราเงินเดือน :

  สวัสดิการ :

  อัตราที่รับ : 1 ตำแหน่ง
  คุณสมบัติ ิ: – จบปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์
  – เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 25-30 ปี
  – มีความรู้ทางด้านการจัดหน้าหนังสือ และใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ Macintosh ได้
  – ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  ติดต่อ :
  ฝ่ายบุคคล
  วิธีการรับสมัคร :
  สมัครได้ด้วยตัวเอง พร้อมหลักฐาน ที่ฝ่ายบุคคล ชั้น 7 บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 12 ถ.เทศบาลนฤมาล ประชานิเวศน์ 1 จตุจักร กทม 10900 โทร.02-589-0020 ต่อ 1722,1711 เวลา 09.00น. – 16.00น. ยกเว้น เสาร์ – อาทิตย์


  ตำแหน่งที่รับสมัคร :
  พนักงานขายประจำจังหวัด 12 จังหวัด จังหวัดละ 1 ตำแหน่ง
  อัตราเงินเดือน :

  สวัสดิการ :

  อัตราที่รับ : จังหวัดละ 1 ตำแหน่ง
  คุณสมบัติ ิ: – ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา – ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 30 ปี – มีบุคลิกดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี รักงานขาย – ถ้ามีประสบการณ์ด้านงานขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ – การจ้างเป็นสัญญาจ้างปีต่อปี – มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดที่กำหนดดังต่อไปนี้ ภาคเหนือ จังหวัดนครสวรรค์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัด นครราชสีมา, อุดรธานี, บุรีรัมย์ ภาคใต้ จังหวัด สุราษฎร์ธานี, ภาคตะวันออก จังหวัด ชลบุรี, สระบุรี, ระยอง ภาคตะวันตก จังหวัด นครปฐม, พระนครศรีอยุธยา, ราชบุรี กรุงเทพฯและปริมณฑล – รับ 1 ตำแหน่ง
  ติดต่อ :
  ฝ่ายบุคคล
  วิธีการรับสมัคร :
  สนใจสมัครงานส่งจดหมายพร้อมประวัติและประสบการณ์ทำงาน ได้ทางไปรษณีย์ ส่งมาที่ บริษัท งานดี จำกัด 12 ถนนเทศบาลนฤมาล หมู่บ้านประชานิเวศน์ 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 วงเล็บมุมซอง (สมัครพนักงานขายประจำจังหวัด) หรือที่ Email : Ngandee@matichon.co.th สอบถามรายละเอียด โทร. 02-580-0021 ต่อ 3331,3301,3305


  ตำแหน่งที่รับสมัคร :
  พนักงานสโตร์พ็อคเก็ตบุ๊ก 1 ตำแหน่ง (บริษัท งานดี จำกัด)
  อัตราเงินเดือน :

  สวัสดิการ :

  อัตราที่รับ : 1 ตำแหน่ง
  คุณสมบัติ ิ: – จบวุฒิ ม.3 ขึ้นไป
  – เพศชาย อายุ 20-30 ปี
  ติดต่อ :
  ฝ่ายบุคคล
  วิธีการรับสมัคร :
  สมัครได้ด้วยตัวเอง พร้อมหลักฐาน ที่ฝ่ายบุคคล ชั้น 7 บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 12 ถ.เทศบาลนฤมาล ประชานิเวศน์ 1 จตุจักร กทม 10900 โทร.02-589-0020 ต่อ 1722,1711 เวลา 09.00น. – 16.00น. ยกเว้น เสาร์ – อาทิตย์


  ตำแหน่งที่รับสมัคร :
  พนักงานขับรถ 2 ตำแหน่ง
  อัตราเงินเดือน :

  สวัสดิการ :

  อัตราที่รับ : 2 ตำแหน่ง
  คุณสมบัติ ิ: – จบวุฒิ ป.6 ขึ้นไป เพศชาย อายุไม่เกิน 34 ปี ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
  – มีใบอนุญาตขับขี่ชนิดที่ 2,3 (ประเภท 1 ปี ขึ้นไป)
  – รู้เส้นทางในกรุงเทพฯและต่างจังหวัดดี
  – มีความรู้เรื่องเครื่องยนต์เบื้องต้น
  – มีผู้ค้ำประกัน
  ติดต่อ :
  ฝ่ายบุคคล
  วิธีการรับสมัคร :
  สมัครได้ด้วยตัวเอง พร้อมหลักฐาน ที่ฝ่ายบุคคล ชั้น 7 บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 12 ถ.เทศบาลนฤมาล ประชานิเวศน์ 1 จตุจักร กทม 10900 โทร.02-589-0020 ต่อ 1722,1711 เวลา 09.00น. – 16.00น. ยกเว้น เสาร์ – อาทิตย์


  ตำแหน่งที่รับสมัคร :
  พนักงานประจำรถ 2 ตำแหน่ง
  อัตราเงินเดือน :

  สวัสดิการ :

  อัตราที่รับ : 2 ตำแหน่ง
  คุณสมบัติ ิ: – จบวุฒิ ป.6 ขึ้นไป เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
  – สามารถออกต่างจังหวัดได้
  ติดต่อ :
  ฝ่ายบุคคล
  วิธีการรับสมัคร :
  สมัครได้ด้วยตัวเอง พร้อมหลักฐาน ที่ฝ่ายบุคคล ชั้น 7 บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 12 ถ.เทศบาลนฤมาล ประชานิเวศน์ 1 จตุจักร กทม 10900 โทร.02-589-0020 ต่อ 1722,1711 เวลา 09.00น. – 16.00น. ยกเว้น เสาร์ – อาทิตย์

  ฝากประชาสัมพันธ์