Categories
สอบท้องถิ่น 2563-2564

อบต.โคกสะอาด จ.อุบลราชธานี เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล,ช่างไฟฟ้า,ช่างสำรวจ,เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้,เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,นักวิชาการศึกษา,สันทนาการ,นักวิชาการคลัง,บุคลากร,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,นักวิชาการเกษตร,นักวิชาการประชาสัมพันธ์ (3 – 21 มิ.ย. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แชร์เลย         […]


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •