Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

อบต.โคกสว่าง จ.อุบลราชธานี เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้,เจ้าพนักงานพัสดุ,นายช่างโยธา,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (3 – 21 มิ.ย. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แชร์เลย         […]


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •