Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป สอบท้องถิ่น 2563-2564

อบต.หนองเม็ก จ.มหาสารคาม เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานพัสดุ,เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้,เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,นายช่างสำรวจ,นายช่างไฟฟ้า,เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน,เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน,นักวิชาการศึกษา,เจ้าหน้าที่สันทนาการ,นักวิชาการเกษตร (27 พ.ค. – 18 มิ.ย. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แชร์เลย         […]


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •