Categories
สอบท้องถิ่น 2563-2564

อบต.หนองบอน จ.บุรีรัมย์ เปิดรับสมัครสอบ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล,เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน,เจ้าพนักงานประปา,เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการศึกษา (9 – 31 ต.ค. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แชร์เลย         […]


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •