Categories
สอบท้องถิ่น 2563-2564

อบต.หนองทันน้ำ จ.อุบลราชธานี เปิดรับสมัครสอบ ข้าราชการ เจ้าพนักงานพัสดุ,นิติกร,นักพัฒนาชุมชน,นักวิชาการเกษตร,สันทนาการ,นักวิชาการเงินและบัญชี (19 ก.ย. – 9 ต.ค. 2556)

อบต.หนองทันน้ำ จ.อุบลราชธานี เปิดรับสมัครสอบ ข้าราชการ […]