Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

อบต.สำราญ เปิดรับสมัครสอบ ข้าราชการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานพัสดุ,เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน,นักวิชาการคลัง,วิศวกรโยธา,นักวิชาการศึกษา (20 พ.ย. – 12 ธ.ค. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แชร์เลย         […]


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •