Categories
สอบท้องถิ่น 2563-2564

อบต.นาปู่ป้อม จ.แม่ฮ่องสอน เปิดรับสมัครสอบ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ธุรการ,เจ้าพนักงานธุรการ,นายช่างโยธา,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,บุคลากร,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการคลัง,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (16 ก.ย. – 4 ต.ค. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แชร์เลย         […]


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •