Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

อบต.นาคำ จ.อุดร เปิดรับสมัครสอบ ข้าราชการ ช่างไฟฟ้า,เจ้าหน้าที่การประปา,เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานการเกษตร,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้,เจ้าพนักงานพัสดุ,ช่างโยธา,บุคลากร (บัดนี้ – 20 ธ.ค. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แชร์เลย         […]


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •