Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

อบต.ธาตุ จ.อุบลราชธานี เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้,ช่างโยธา,เจ้าพนักงานพัสดุ,นายช่างโยธา,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน,นักวิชาการประชาสัมพันธ์,บุคลากร,เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน,นักวิชาการศึกษา (3 – 21 มิ.ย. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แชร์เลย         […]


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •