Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป สอบท้องถิ่น 2563-2564

อบต.ดอนจิก จ.อุบลราชธานี เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล,ช่างไฟฟ้า,เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้,นายช่างโยธา,นายช่างสำรวจ,เจ้าพนักงานการประปา,นักวิชาการเกษตร,นักวิชาการประชาสัมพันธ์,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,นักวิชาการพัสดุ,นักพัฒนาชุมชน,เจ้าหน้าที่สันทนาการ (3 – 21 มิ.ย. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แชร์เลย         […]


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •