• สอบท้องถิ่น 2563-2564

  อบจ.ภูเก็ต เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ ครูผู้ช่วย (9 – 13 ก.ย. 2556)

  ฝากประชาสัมพันธ์

  อบจ.ภูเก็ตเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

  ประกาศรับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับครูอัตราจ้างเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

  ตำแหน่ง

  • ครูผู้ช่วย โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู 2502)

   • กลุ่มวิชาพลศึกษา
   • กลุ่มวิชาปฐมวัย
  • ครูผู้ช่วย โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน

   • กลุ่มวิชาภาษาไทย
   • กลุ่มวิชาปฐมวัย
   • กลุ่มวิชาสังคม
   • กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์

  ปฏิบัติงานที่: ภูเก็ต

    Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

  วิธีการสมัครงานราชการอบจ.ภูเก็ต :

  ขอและยื่นใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับครูอัตราจ้างที่ กองการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 9 – 13 ก.ย. 2556

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 20 ก.ย. 2556
  สอบวันที่: 10 ต.ค. 2556
  ประกาศผลสอบ: 24 ต.ค. 2556
  ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

  ฝากประชาสัมพันธ์
 • สอบท้องถิ่น 2563-2564

  อบจ.ภูเก็ต เปิดรับสมัครสอบท้องถิ่น 24 ตน. 63 อัตรา ปวช.,ปวส.ปริญญาตรี (10 ก.ย. – 4 ต.ค. 2556)

  อบจ.ภูเก็ตเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด

  ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้า ราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 24 ตำแหน่ง รวม 63 อัตรา

  ตำแหน่ง

  1. สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 จำนวน 11 ตำแหน่ง 27 อัตรา ประกอบด้วย
  1. นิติกร จำนวน 4 อัตรา
  2. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา
  3. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
  4. นักวิชาการเงินและบัํญชี จำนวน 8 อัตรา
  5. นักวิชาการคลัง จำนวน 1 อัตรา
  6. นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
  7. นักวิชาการพัฒนาการท่องเที่ยว จำนวน 2 อัตรา
  8. สันทนาการ จำนวน 1 อัตรา
  9. นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 2 อัตรา
  10. เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 อัตรา
  11. บุคลากร จำนวน 1 อัตรา
  • สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2 จำนวน 10 ตำแหน่ง 29 อัตรา ประกอบด้วย
   1. เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 12 อัตรา
   2. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 4 อัตรา
   3. เจ้าพนักงานการคลัง จำนวน 1 อัตรา
   4. นายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา
   5. นายช่างเครื่องกล จำนวน 4 อัตรา
   6. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 อัตรา
   7. เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ จำนวน 1 อัตรา
   8. เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
   9. เจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 2 อัตรา
   10. เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน จำนวน 2 อัตรา
  • สายเงินที่เริ่มต้นจากระดับ 1 จำนวน 3 ตำแหน่ง 7 อัตรา ประกอบด้วย
   1. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 2 อัตรา
   2. เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 4 อัตรา
   3. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

  ปฏิบัติงานที่: ภูเก็ต

  วิธีการสมัครงานราชการอบจ.ภูเก็ต :

  ผู้ ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขัน สมัครด้วยตนเองทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2556 ถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2556 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 10 ก.ย. – 4 ต.ค. 2556

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 14 ต.ค. 2556
  สอบวันที่:   2556
  ประกาศผลสอบ:   2556
  ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!