• งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

  กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดรับสมัครสอบ [ข้าราชการ] 8 -12 ม.ค. 2557  นายทหารสัญญาบัตร(ชาย/หญิง)

  ฝากประชาสัมพันธ์

  "กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดรับสมัครสอบ [ข้าราชการ] 8 -12 ม.ค. 2557  นายทหารสัญญาบัตร(ชาย/หญิง)"

  ลิงค์ย่อ: https://iqepi.com/12340/ หรือ
  ตำแหน่ง: นายทหารสัญญาบัตร(ชาย/หญิง)
  ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
  อัตราเงินเดือน:
  อัตราว่าง: 80
  ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ,ราชบุรี,สมุทรสาคร,นครนายก,สระบุรี,นครราชสีมา,พิษณุโลก,นครปฐม,นครสวรรค์,ลพบุรี,บุรีรัมย์,กาญจนบุรี,นครศรีธรรมราช,อุบลราชธานี,ปราจีนบุรี,อุุตรดิตถ์,ประจวบ,ลำปาง,สงขลา,เพชรบุรี,สุรินทร์,นนทบุรี,ขอนแก่น,อุดร,ตาก,น่าน,ศรีสะเกษ
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 8 – 12 ม.ค. 2557
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  รับสมัครสอบคัดเลือก บุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ เป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2557

  กองทัพบกมีความประสงค์จะรับสมัครสอบ บุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร เพื่อบรรจุลงในตำแหน่งที่ขาดแคลน ตามหน่วยงานต่างๆ ในกองทัพบก

  คุณวุฒิการศึกษา สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป จากสถานศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ให้การรับรอง หรือสถานศึกษาในต่างประเทศที่กระทรวงกลาโหมยินยอมให้บรรจุเข้ารับราชการ โดยต้องมีคุณวุฒิในสาขา-ทางตรงตามตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ ซึ่งตรวจสอบตามที่สำนักงาน ก.พ. ให้การรับรองการเทียบคุณวุฒิในสาขาวิชาต่างๆ ไว้แล้ว ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.3/ว 41 ลง 30 ก.ย.53 และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.3/ว 21 ลง 18 ส.ค.54 และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร. 1004.3/ว 14 ลง 10 ก.ย. 55 

    Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

  เปิดบรรจุ 80 อัตรา ในคุณวุฒิ ระดับปริญญา-สาขา ทางตามตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ (ตามผนวก ก)

  • ระดับปริญญาตรี จำนวน 79 อัตรา
  • ระดับปริญญาโท จำนวน 1 อัตรา

  ประเภทบุคคลที่จะรับสมัครสอบ

  • บุคคลพลเรือนชายหรือหญิง
  • ทหารกองหนุน (ผู้สำเร็จหลักสูตรการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ถึง ชั้นปีที่ 5 หรือผู้ที่ผ่านการเป้นทหารกองประจำการ)
  • นายทหารประทวน สังกัดกองทัพบก

  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ

  • เฉพาะบุคคลชาย เป็นทหารกองเกิน อายุระหว่าง 22-29 ปี / เป็นทหารกองหนุน อายุไม่ต่ำกว่า 18-35 ปี / สูง 160 ซม. รอบอก 76/79 ซม.
  • เฉพาะบุคคลหญิง อายุ 18-35 ปี น้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กก. สูงไม่น้อยกว่า 150 ซม.
  • คุณสมบัติทั่วไปทั้ง ชาย/หญิง เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า โดยมีคุณวุฒิตรงตามตำแหน่งและคุณลักษณะเฉพาะที่จะสามารถบรรจุเข้ารับราชการตามตำแหน่งที่เปิดบรรจุ (อ่านเพิ่มเติมในประกาศรับสมัคร)

  วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมยุทธศึกษาทหารบก :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  

  กำหนดการจำหน่ายคำแนะนำการรับสมัครสอบ

  • จำหน่ายสมุดคำแนะนำ ตั้งแต่ 23 ธ.ค. 56 – 7 ม.ค. 57 ณ กองสนับสนุนการฝึกศึกษา กรมยุทธศึกษาทหารบก ราคาชุดละ 150 บาท
  • รับสมัครสอบ(พร้อมจำหน่ายใบสมัคร) ตั้งแต่วันที่ 8 ม.ค. – 12 ม.ค. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้องประชุมวิชิตสรการ กรมยุทธศึกษาทหารบก ค่าสมัครสอบ 100 บาท

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
  สอบวันที่: 26 ม.ค. 2557
  ประกาศผลสอบ: 03 ก.พ. 2557
  ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

  ฝากประชาสัมพันธ์
 • งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  กรมการทหารช่าง เปิดรับสมัครสอบ [ข้าราชการ] 15 ม.ค. -28 ม.ค. 2557  นายทหารประทวน

  "กรมการทหารช่าง เปิดรับสมัครสอบ [ข้าราชการ] 15 ม.ค. -28 ม.ค. 2557  นายทหารประทวน"

  ลิงค์ย่อ: https://iqepi.com/12339/ หรือ
  ตำแหน่ง: นายทหารประทวน
  ระดับการศึกษา: ม.ปลาย  
  อัตราเงินเดือน:
  อัตราว่าง: 100
  ปฏิบัติงานที่:
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 15 ม.ค. – 28 ม.ค. 2557
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**  วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมการทหารช่าง :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
  สอบวันที่: 30 ม.ค. 2557
  ประกาศผลสอบ: 06 ก.พ. 2557
  ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

 • งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

  ศูนย์การทหารราบ เปิดรับสมัครสอบ [ข้าราชการ] 14 ม.ค. -31 ม.ค. 2557  นายทหารประทวน(อัตรา ส.อ.)

  "ศูนย์การทหารราบ เปิดรับสมัครสอบ [ข้าราชการ] 14 ม.ค. -31 ม.ค. 2557  นายทหารประทวน(อัตรา ส.อ.)"

  ลิงค์ย่อ: https://iqepi.com/12338/ หรือ
  ตำแหน่ง: นายทหารประทวน(อัตรา ส.อ.)
  ระดับการศึกษา: ม.ปลาย  
  อัตราเงินเดือน: 9,000
  อัตราว่าง: 200
  ปฏิบัติงานที่:
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 14 ม.ค. – 31 ม.ค. 2557
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  ระเบียบการสอบคัดเลือกทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน อัตรา ส.อ.ของหน่วยในส่วนกำลังรบ (เหล่าทหารราบ)

  กองทัพบก มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุน เพื่อฝึกอบรม และบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) ของหน่วยในส่วนกำลังรบ (เหล่าทหารราบ) ต่างๆ ทั่วประเทศ จำนวน 200 อัตรา บรรจุเข้ารับราชการใน 1 พฤษภาคม 2557 โดยมอบหมายให้ ศูนย์การทหารราบ เป็นผู้ดำเนินการ

  คุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือก 

  1. เป็นทหารกองหนุนที่เคยรับราชการเป็นทหารกองประจำการ ในสังกัดกองทัพบก เหล่าทหารราบ อย่างน้อย 1 ปี หรือเป็นทหารกองประจำการที่รับราชการในสังกัดกองทัพบก เหล่าทหารราบ มาแล้วอย่างน้อย 1 ปี และครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุน  ชั้นที่ 1 ใน  30 เม.ย. 57 โดยมีอายุไม่เกิน 25 ปี (ไม่รับสมัครทหารกองหนุนที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร และทหารกองประจำการที่สมัครรับราชารต่อระยะเวลาเกิน 30 เม.ย. 57)
  2. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จากสถานศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.), สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) หรือสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนให้การรับรอง (ไม่รับสมัครผู้ที่รอผลการศึกษา)

  วิธีการสมัครงานข้าราชการ ศูนย์การทหารราบ :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  

  ณ แหล่งสมาคมนายทหาร ค่ายธนะรัตน์อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์  ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
  สอบวันที่: 15 ก.พ. 2557
  ประกาศผลสอบ: 21 ก.พ. 2557
  ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

 • งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

  กรมแผนที่ทหาร เปิดรับสมัครสอบ [ข้าราชการ] บัดนี้ -2 มี.ค. 2557  นักเรียนนายสิบแผนที่

  "กรมแผนที่ทหาร เปิดรับสมัครสอบ [ข้าราชการ] บัดนี้ -2 มี.ค. 2557  นักเรียนนายสิบแผนที่"

  ลิงค์ย่อ: https://iqepi.com/12337/ หรือ
  ตำแหน่ง: นักเรียนนายสิบแผนที่
  ระดับการศึกษา: ม.ปลาย  
  อัตราเงินเดือน:
  อัตราว่าง:
  ปฏิบัติงานที่:
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 2 มี.ค. 2557
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย รับบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนนายสิบแผนที่่

  คุณสมบัติโดยสังเขป
  1สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.20 (ไม่รับสมัครหลักสูตรเทียบเท่า)
  2 เป็นชายโสด อายุไม่ต่ำกว่า 17 ปี และไม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์ (รับผู้เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2537-2540)
  3 มีสัญชาติไทย และบิดา-มารดาผู้ให้กำเนิดต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้

  การสอบคัดเลือก
  1 สอบคัดเลือกภาควิชาการ วันที่ 9 มีนาคม 2557 เวลา 0800-1700 วิชาที่สอบได้แก่ วิชา คณิต วิชาฟิสิกส์ วิชาอังกฤษ วิชาภาษาไทยและวิชาสังคมศึกษา
  2 ประกาศผลสอบภาควิชาการ วันที่ 14 มีนาคม 2557 เวลา 0900 น. http://www.rtsd.mi.th/school/
  3 การตรวจร่างกายและ x-rayวันที่ 17-18 มีนาคม 2557 เวลา 0800 น.          
  4 สอบพลศึกษา วันที่ 19 มีนาคม 2557 เวลา 0800 น.             
  5 สอบสัมภาษณ์ท่วงทีวาจา  วันที่ 20 มีนาคม 2557 เวลา 0800 น.
  7 ประกาศผลขั้นสุดท้าย วันที่ 27 มีนาคม 2557 ณ โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร ถ.ราชดำเนินนอก เยื้องสนามมวยราชดำเนิน เขตพระนคร กรุงเทพฯ
  8 ทำสัญญา บุคคลตัวจริงวันที่ 2 เมษายน 2557 และบุคคลสำรองวันที่ 3 เมษายน 2557

  สอบถามรายละเอียดติดต่อได้ที่ โรงเรียนแผนที่ทหาร กรมแผนที่ทหาร ถ.ราชดำเนินนอก เยื้องสนามมวยราชดำเนิน เขตพระนคร กรุงเทพฯ โทร. 0-2281-8662, 0-2282-0113 และ 0-2281-8669 (ในวันเวลาราชการ เว้นวันหยุดราชการ) หรือที่www.rtsd.mi.th/school/


  วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมแผนที่ทหาร :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  ไปรษณีย์  

  การซื้อระเบียบการและใบสมัคร
  1 สั่งซื้อทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 16 ธ.ค. 56 – 17 ก.พ. 57 ราคาชุดละ 130 บาทรวมค่าจัดส่ง โดยธนาณัติ (งดจ่าย online) สั่งจ่ายปณ.หลานหลวง 10102 ในนามเรืออากาศโทหญิงลักษมี ศรีวรรณพฤกษ์  โรงเรียนแผนที่ทหาร กรมแผนที่ทหาร เลขที่111  ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 พร้อมชื่อที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ผู้นำฝากอย่างชัดเจน เพื่อดำเนินการจัดส่งระเบียบการให้ต่อไป

  2 ซื้อด้วยตนเองที่ โรงเรียนแผนที่ทหาร ตั้งแต่วันที่ 16 ธ.ค.56  – 28 ก.พ. 57 เวลา 0900-1530 (เว้นวันหยุดราชการ) ราคา 80 บาท


  สถานที่ วัน เวลาการรับสมัคร กำหนดการสอบคัดเลือก และประกาศผลการสอบ
  1 การรับสมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 23 ธ.ค. 56 ถึง 14 ก.พ. 57  โดยเสียค่าสมัครพร้อมค่าจัดส่งจำนวน 140 บาท โดยธนาณัติสั่งจ่าย(งดธนาณัติ on liine)ปณ.หลานหลวง 10102 ในนามเรืออากาศโทหญิงลักษมี ศรีวรรณพฤกษ์  โรงเรียนแผนที่ทหาร กรมแผนที่ทหาร เลขที่111  ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 พร้อมหลักฐานการสมัคร ถือตามวันประทับ ตราลงทะเบียนของไปรษณีย์เป็นสำคัญ
   2 สมัครด้วยตนเอง ที่ โรงเรียนแผนที่ทหาร ตั้งแแต่วันที่ 17 ก.พ. – วันที่ 2 มี.ค. 57 เวลา 0900-12.00 น. และ 1300-1530 น. ณ โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร ถ.ราชดำเนินนอก เยื้องสนามมวยราชดำเนิน เขตพระนคร กรุงเทพฯ (เว้นวันหยุดราชการ) ค่าสมัคร 100 บาท

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
  สอบวันที่: 09 มี.ค. 2557
  ประกาศผลสอบ: 14 มี.ค. 2557
  ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

 • งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

  กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดรับสมัครสอบ [ข้าราชการ] 23 ม.ค. -23 ก.พ. 2557  นักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปี 2557

  "กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดรับสมัครสอบ [ข้าราชการ] 23 ม.ค. -23 ก.พ. 2557  นักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปี 2557"

  ลิงค์ย่อ: https://iqepi.com/12336/ หรือ
  ตำแหน่ง: นักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปี 2557
  ระดับการศึกษา: ม.ปลาย  
  อัตราเงินเดือน:
  อัตราว่าง:
  ปฏิบัติงานที่:
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 23 ม.ค. – 23 ก.พ. 2557
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  คำแนะนำการสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปี 2557 ( ฉบับย่อ )
  กรมยุทธศึกษาทหารบก

  ————————————
  1. ความมุ่งหมาย กองทัพบกมีความประสงค์จะรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคล เข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบกหลักสูตร 1 ปี ที่จะเข้ารับราชการเป็นสิบตรีประจำการในเหล่าต่างๆ ของกองทัพบก จำนวน 13 เหล่า และนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ หลักสูตร 1 ปี ที่จะบรรจุรับราชการเป็นสิบตรีประจำการ เหล่าทหารราบ โดยทั้ง 2 หลักสูตรจะทำการฝึกและศึกษาวิชาทหาร เพื่อเป็นผู้นำหน่วยทหารขนาดเล็กที่มีความรู้ความสามารถตามความต้องการของ กองทัพบก

  2. หลักสูตรการศึกษา : หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก ศึกษา ณ โรงเรียนนายสิบทหารบก ค่ายธนะรัชต์ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นเวลา 6 เดือน และศึกษาต่อ ณ โรงเรียนเหล่าสายวิทยาการ อีก 6 เดือน รวมเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 1 ปี และ หลักสูตรนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ ศึกษา ณ โรงเรียนทหารราบ ค่ายธนะรัชต์ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เวลาการศึกษาตามหลักสูตร 1 ปี

  3. ประเภทบุคคลที่จะรับสมัคร
  3.1 บุคคลพลเรือน
  3.2 ทหารกองประจำการใน สังกัดกองทัพบก กองบัญชาการกองทัพไทย สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กองทัพเรือ และ กองทัพอากาศ
  3.3 พลอาสาสมัคร (ประจำการ) ในสังกัดกองทัพบก
  3.4 อาสาสมัครทหารพราน ในสังกัดกองทัพบก
  3.5 ทหารกองหนุน เฉพาะผู้ที่เคยเป็นทหารกองประจำการ ในสังกัดกองทัพบก  

  4. คุณสมบัติทั่วไป
  4.1 มีวุฒิการศึกษา สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายสามัญ สายอาชีพ หรือเทียบเท่า ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
  4.2 มีสัญชาติไทย และบิดา มารดา มีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตรหรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้
  4.3 มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะแก่การเป็นทหาร ไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
  4.4 เป็นชายโสด ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว
  4.5 ไม่อยู่ในสมณะเพศ
  4.6 ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญา และไม่เคยต้องคำพิพากษาโทษจำคุก เว้นแต่ความผิดในลักษณะลหุโทษ หรือ ความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
  4.7 ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างพักราชการเนื่องจากความผิด หรือหนีราชการ
  4.8 ไม่เป็นผู้ถูกปลดเพราะความผิด หรือถูกไล่ออกจากราชการ
  4.9 ไม่เคยทุจริตในการสมัคร หรือสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบกมาก่อน
  4.10 ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดหรือสารเคมีเสพติดให้โทษ
  4.11 ต้องว่ายน้ำได้เป็นระยะทางไม่น้อยกว่า 25 เมตร
  4.12 ต้องผ่านขั้นตอนการตรวจโรค ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ตามเกณฑ์ที่กำหนด
  4.13 ไม่เป็นผู้ที่ต้องเข้ารับการตรวจเลือกเป็นทหารกองประจำการ ตาม พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497ในปีที่สมัครสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก

  5. คุณสมบัติเฉพาะในแต่ละหลักสูตร
  5.1 หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก
  5.1.1 บุคคลพลเรือน

  5.1.1.1 ทหารกองเกิน อายุ 18 ปี ถึง 22 ปี (ผู้ที่เกิดระหว่าง พ.ศ. 2535 ถึง พ.ศ.2539) ไม่รับสมัครผู้ที่จะเข้ารับการตรวจเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการในปี 2557 (คนเกิด พ.ศ. 2536) สำหรับ ผู้มีอายุ 22 ปี ต้องมีใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ (แบบ สด.43) แสดงว่าผ่านการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ร่างกายสมบูรณ์ดี ผลการจับสลาก “ดำ” หรือ “ปล่อยเพราะส่งคนร้องขอเข้ากองประจำการพอ” ไม่ต้อง
  ส่งเข้ากองประจำการ
  5.1.1.2 ทหารกองหนุน อายุ 18 ปี ถึง 22 ปี (ผู้เกิดระหว่าง พ.ศ. 2535 ถึง พ.ศ. 2539) สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 (รด.ปี3) ของศูนย์การกำลังสำรอง หรือศูนย์ฝึก/หน่วยฝึกวิชาทหารของ มณฑลทหารบก จังหวัดทหารบก ต้องแสดงหลักฐาน สมุดประจำตัวทหารกองหนุน หนังสือสำคัญฯ (แบบ สด.8) เท่านั้น สำหรับ ผู้แสดงหนังสือสำคัญประจำตัวแสดงวิทยฐานะจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ใช้กรณี ขอคะแนนเพิ่ม

  5.1.2 ทหารกองประจำการ ในสังกัดกองทัพบก (ทุกผลัด) อายุไม่เกิน 24 ปี (ไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2533)
  5.1.3 ทหารกองประจำการ ในสังกัด กองบัญชาการกองทัพไทย สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กองทัพเรือและ กองทัพอากาศ (ทุกผลัด) อายุไม่เกิน 24 ปี (ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2533) ทั้งนี้ ต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาแล้ว ไม่มีผลกระทบต่อการปรับย้ายของหน่วยต้นสังกัด และเวลารับราชการทหารกองประจำการ
  5.1.4 พลอาสาสมัคร (ประจำการ) ในส่วนของกองทัพบก อายุไม่เกิน 24 ปี (ไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2533)
  5.1.5 อาสาสมัครทหารพราน ในสังกัดกองทัพบก มีอายุไม่เกิน 24 ปี (ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2533)

  5.2 หลักสูตรนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ
  5.2.1 ทหารกองประจำการ ในสังกัดกองทัพบก มี เวลาอยู่ในกองประจำการมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ ผู้ที่กำลังจะครบปลดจากกองประจำการใน เม.ย.57 อายุไม่เกิน 24 ปี (ไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2533)
  5.2.2 พลอาสาสมัคร (ประจำการ) ในสังกัดกองทัพบก อายุไม่เกิน 24 ปี (ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2533)
  5.2.3 อาสาสมัครทหารพราน ในสังกัดกองทัพบก อายุไม่เกิน 24 ปี (ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2533)
  5.2.4 ทหารกองหนุน เฉพาะผู้ที่เคยเป็นทหารกองประจำการ ในสังกัดกองทัพบกมาแล้ว อายุไม่เกิน 24 ปี (ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2533)

  6. หลักฐานการสมัคร ผู้สมัครจะต้องยื่นหลักฐานต่อหน่วยรับสมัคร ดังต่อไปนี้.-
  6.1 ใบสมัครสีขาว สำหรับ บุคคลพลเรือน ทหารกองประจำการ สังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กองทัพเรือ และ กองทัพอากาศ สมัครด้วยตนเองเท่านั้น (ไม่ใช้รูปถ่าย กองอำนายการรับสมัครจะถ่ายรูปให้วันสมัคร)
  6.2 ใบสมัครสีฟ้า สำหรับ ทหารกองประจำการ, พลอาสาสมัคร และอาสาสมัครทหารพรานในส่วนของกองทัพบกหากมิได้มาสมัครด้วยตนเองให้กรอกใบ สมัคร พร้อมส่งรูปถ่ายหน้าตรงเป็นไฟล์ดิจิตอล JPEG ขนาด 320×240 ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา และต้องเป็นรูปถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน ( บันทึกชื่อรูปโดยใช้หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก และรวบรวมเป็นหน่วยใส่แผ่นซีดีส่งมอบให้คณะกรรมการ ) และเอกสารที่กำหนด ส่งผ่านหน่วยต้นสังกัด
  6.3 ใบสมัครสีเหลือง สำหรับ ทหารกองหนุน สมัครด้วยตนเองเท่านั้น (ไม่ใช้รูปถ่าย)
  6.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด พร้อมตัวจริง
  6.5 หลักฐานแสดงคุณวุฒิ สำเนาประกาศนียบัตร หรือระเบียนแสดงผลการเรียน ( รบ.) หรือใบรับรองการศึกษาอย่างใดอย่างหนึ่ง จำนวน 1 ชุด พร้อมตัวจริง
  6.6 สำเนาทะเบียนบ้านที่แสดง วัน เดือน ปี เกิด ที่ชัดเจนและระบุสัญชาติของบิดา มารดา ผู้ให้กำเนิด ในกรณีที่ทะเบียนบ้านไม่มีชื่อบิดา มารดา อยู่ในฉบับเดียวกัน จะต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านของบิดา มารดา มาเพิ่มเติมด้วย
  6.7 เอกสารการเปลี่ยน ชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี) ในกรณีที่บิดา มารดาถึงแก่กรรม และไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ให้นำหลักฐานใบมรณบัตร หรือหลักฐานอื่นของทางราชการมาประกอบ เพื่อแสดงสัญชาติของบิดาหรือมารดาด้วย
  6.8 สำเนา สด.8, สด.9 หรือ สด.43 แล้วแต่กรณี จำนวน 1 ชุด พร้อมตัวจริง
  6.9 ทหารกองประจำการ พลอาสาสมัคร อาสาสมัครทหารพราน จะต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติม คือ หนังสือรับรองความประพฤติและยินยอมให้เข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ของผู้บังคับบัญชา ระดับผู้บังคับกองพัน หรือเทียบเท่าขึ้นไป

  7. หลักฐานเพิ่มเติมเพื่อขอรับสิทธิพิเศษหรือสิทธิคะแนนเพิ่ม ผู้สมัครซึ่งมีความประสงค์ขอรับสิทธิพิเศษ จะต้องยื่นหลักฐานเพิ่มเติม ในวันรับสมัคร ได้แก่
  7.1 หลักฐาน แสดงว่าผู้สมัครสำเร็จหลักสูตรการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 5 ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร ซึ่งออกโดยศูนย์การกำลังสำรอง หรือ ศูนย์ฝึก/หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารของ มณฑลทหารบก, จังหวัดทหารบก เท่านั้น
  7.2 หลักฐานแสดงว่าเป็นบุตรของผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มกล้าหาญ หรือเหรียญกล้าหาญ
  7.3 หลักฐานแสดงว่าเป็นบุตรของทหาร ข้าราชการ หรือคนงาน ซึ่งต้องประสบอันตรายถึงทุพพลภาพ ในขณะปฏิบัติราชการในหน้าที่ หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทำการตามหน้าที่ หรือต้องบาดเจ็บถึงตายเพราะเหตุนั้น ซึ่งได้รับบำเหน็จบำนาญพิเศษ ตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ หรือได้รับเงินค่าทำขวัญตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยคนงาน
  7.4 หลักฐานแสดงว่าเป็นบุตรของทหาร ข้าราชการ หรือคนงาน ซึ่งได้กระทำหน้าที่ในระหว่างเวลาที่มีการรบ หรือสงคราม หรือ มีการปราบปรามการจลาจล หรือในระหว่างที่มีพระบรมราชโองการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งมีสิทธิได้นับเวลาราชการเป็นทวีคูณตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้า ราชการ
  7.5 หลักฐานแสดงว่า เป็นนักกีฬาทีมชาติ นักกีฬาทีมเขต (กีฬาแห่งชาติ) นักกีฬาทีมเยาวชนแห่งชาติ นักกีฬาเขตการศึกษา นักกีฬาทีมสโมสร (เฉพาะถ้วย ก.) และนักกีฬากองทัพบก ซึ่งออกให้โดยคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย การกีฬาแห่งประเทศไทย กรมพลศึกษา สมาคมการกีฬาแต่ละประเภท หรือสำนักงานคณะกรรมการพัฒนากีฬากองทัพบก
  7.6 ผู้ขอรับสิทธิตาม ข้อ 7.5 จะต้องแยกเขียนใบสมัครขอสิทธินักกีฬาในวันสมัคร พร้อมแสดงใบรับรองวุฒิบัตรสำหรับนักกีฬาแต่ละระดับต่อคณะกรรมการรับสมัคร พร้อมสำเนา 1 ชุด ผู้ขอใช้สิทธินักกีฬาทุกระดับ จะต้องผ่านการทดสอบความสามารถทางกีฬา ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่กรมยุทธศึกษาทหารบกกำหนด
  7.7 หลักฐานแสดงว่าเป็นทหารกองประจำการที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการสนาม ไม่น้อยกว่า 120 วัน ก่อนวันที่จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก

  8. กำหนดการ
  8.1 จำหน่ายระเบียบการและใบสมัคร
  – ทางไปรษณีย์ ไม่มีการจำหน่ายทางไปรษณีย์
  – ส่วนภูมิภาค วันที่ 13 ธันวาคม 2556 ถึง วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 จำหน่ายที่
  กองทัพภาคที่ 2 จังหวัดนครราชสีมา
  กองทัพภาคที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก
  กองทัพภาคที่ 4 จังหวัดนครศรีธรรมราช มณฑลทหารบก
  และจังหวัดทหารบก ทุกแห่งทั่วประเทศ ยกเว้นหน่วย ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
  – ส่วนกลาง จำหน่ายที่ กรุงเทพฯ ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก วันที่ 13 ธันวาคม 2556 ถึง วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 ( เว้นวันหยุดราชการ) วันที่ 17 – 23 กุมภาพันธ์ 2557 ( ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
   
  8.2 การรับสมัคร
  – ส่วนภูมิภาค
  วันที่ 23 – 26 มกราคม 2557 ณ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก
  วันที่ 31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2557 ณ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2 จังหวัดนครราชสีมา
  วันที่ 4 – 6 กุมภาพันธ์ 2557 ณ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 24 จังหวัดอุดรธานี
  วันที่ 12 – 15 กุมภาพันธ์ 2557 ณ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 4 จังหวัดนครศรีธรรมราช
  – ส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)
  วันที่ 17 – 23 กุมภาพันธ์ 2557 ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก ( ไม่เว้นวันหยุดราชการ )
   
  8.3 การสอบคัดเลือกภาควิชาการ
  8.3.1 วันเสาร์ที่ 8 มีนาคม 2557 เวลา 1300 (บุคคลพลเรือน ทหารกองประจำการสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ) ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา
  8.3.2 วันอาทิตย์ที่ 9 มีนาคม 2557 เวลา 1300 (ทหารกองประจำการ ทหารกองหนุน พลอาสาสมัครและอาสาสมัครทหารพราน) ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา

  8.4 ประกาศผลสอบภาควิชาการ : วันเสาร์ที่ 15 มีนาคม 2557 กรมยุทธศึกษาทหารบก และ ทางอินเตอร์เน็ท www.atc-rta.com
  8.5 สอบสัมภาษณ์ ตรวจประวัติอาชญากรรม วัดขนาดร่างกาย ตรวจโรค ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย : วันที่ 19 –26 มีนาคม 2557 ณ กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ บางเขน กรุงเทพ ฯ

  8.6 ประกาศผลสอบขั้นสุดท้าย วันศุกร์ที่ 11 เมษายน 2557 ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก และทางอินเตอร์เน็ท www.atc-rta.com
  8.7 รับฟังคำชี้แจง และแบ่งรุ่น
  8.7.1 วันเสาร์ที่ 19 เมษายน 2557 บุคคลพลเรือน ทหารกองประจำการ สังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ บุคคลตัวจริง และตัวสำรอง ทุกนาย
  8.7.2 วันอาทิตย์ที่ 20 เมษายน 2557 ทหารกองประจำการ และ ทหารกองหนุน บุคคลตัวจริง และบุคคลสำรอง ทุกนาย

  8.8 รายงานตัว ทำสัญญา และเข้ารับการศึกษา
  8.8.1 หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก รายงานตัว/ทำสัญญา ที่โรงเรียนนายสิบทหารบก ค่ายธนะรัชต์อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยจะแบ่งผู้เข้ารับการศึกษา เป็น 2 รุ่น รุ่นที่ 1/57 รายงานตัววันที่ 1 – 2 พฤษภาคม  2557 และ รุ่นที่ 2/57 รายงานตัว วันที่ 1 – 2 พฤศจิกายน 2557
  8.8.2 หลักสูตรนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ รายงานตัว/ทำสัญญา ในวันที่ 1 – 2 พฤษภาคม 2557 ณ กองพันนักเรียนนายสิบกรมนักเรียน โรงเรียนทหารราบ ค่ายธนะรัชต์ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

  8.9 ประกาศเรียกบุคคลสำรองเข้ารายงานตัวและทำสัญญา
  8.9.1 หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก รุ่นที่ 1/57 ประกาศเรียกบุคคลสำรอง วันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2557จนกว่าจะครบตามยอดที่กองทัพบกกำหนด เพื่อทดแทนบุคคลตัวจริงที่สละสิทธิ์หรือลาออก และให้รายงานตัวตามวันเวลาที่ประกาศเรียก
  8.9.2 หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก รุ่นที่ 2/57 ประกาศเรียกบุคคลสำรอง วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2557 จนกว่าจะครบตามยอดที่กองทัพบกกำหนด เพื่อทดแทนบุคคลตัวจริงที่สละสิทธิ์หรือลาออก และให้รายงานตัวตามวันเวลาที่ประกาศเรียก
  8.9.3 หลักสูตรนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ ประกาศเรียกบุคคลสำรอง วันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2557 จนกว่าจะครบตามยอดที่กองทัพบกกำหนด เพื่อทดแทนบุคคลตัวจริงที่สละสิทธิ์หรือลาออก และให้รายงานตัวตามวันเวลาที่ประกาศเรียก
   

  9. การสอบคัดเลือกผู้สมัคร
  9.1 ใบสมัคร และรายละเอียดการปฏิบัติตลอดจนสิทธิอันพึงได้รับ มีปรากฏในระเบียบการรับสมัคร
  9.2 สอบภาควิชาการ 4 วิชา ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และวิชาภาษาอังกฤษ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  9.3 ผู้ที่สอบคัดเลือกภาควิชาการได้แล้ว จะต้องรายงานตัวตามวันที่ประกาศนัด เพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ การตรวจสอบประวัติอาชญากรรม ตรวจความสมบูรณ์ของร่างกาย ตรวจโรค ทดสอบว่ายน้ำ และทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (ดึงข้อ ดันพื้น ลุกนั่ง และวิ่ง) ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่กำหนด
  เกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

  9.4 ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกขั้นสุดท้าย ต้องรายงานตัวทำสัญญา ก่อนเข้ารับการศึกษา โดยมีข้าราชการชั้นสัญญาบัตรประจำการหรือข้าราชการพลเรือนระดับ 3 ขึ้นไปและมีอายุไม่เกิน 58 ปี เป็นผู้รับรองค้ำประกัน

  10.สถานที่ศึกษา : โรงเรียนนายสิบทหารบก และโรงเรียนทหารราบ ค่ายธนะรัชต์ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

  11.สิทธิของนักเรียนนายสิบทหารบก และนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ
  11.1 ในระหว่างการศึกษา จะได้รับเบี้ยเลี้ยง เงินเดือน และเครื่องอุปโภคบริโภค ตามที่ทางราชการกำหนด
  11.2 ผู้ซึ่งมีผลการเรียนดี และมีความประพฤติเรียบร้อยจะได้รับพิจารณาส่งเข้ารับการศึกษาต่อในโรงเรียน เตรียมทหาร ตามจำนวนที่กองทัพบกกำหนด เว้น หลักสูตรนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ
  11.3 เมื่อสำเร็จการศึกษาหลักสูตร 1 ปี บรรจุเป็นข้าราชการทหาร และได้รับการแต่งตั้งยศเป็นสิบตรี รับเงินเดือนระดับ ป.1 ชั้น 11.5 เดือนละ 7,960.- บาท (อาจมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขตามที่กระทรวงกลาโหมกำหนด)

  12.ผู้สนใจจะสมัครเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก, นักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่กองทัพภาค มณฑลทหารบก จังหวัดทหารบก ทุกแห่ง และที่ กรมยุทธศึกษาทหารบก 41 ถนนเทอดดำริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 หมายเลขโทรศัพท์ ( ทศท. ) 0–2241–4068 – 9, 0–2243–6124-6,0–2241–4036,0–2241–4046, 0–2241–1660 ต่อ 1234 และ โทรศัพท์ทหาร 53–23644, 53–23646, 53–23683, 53–23684,โทรศัพท์ภายในกองทัพบก 95430, 95433, 95446, 95447 ต่อ 1234 หรือที่กองอำนวยการรับสมัคร 0–2241-4037,0–2297–6196 และโทรศัพท์ทหาร 96196, 89106, 89100 และ 89109 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


  วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมยุทธศึกษาทหารบก :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  

  – ส่วนภูมิภาค
  วันที่ 23 – 26 มกราคม 2557 ณ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก
  วันที่ 31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2557 ณ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2 จังหวัดนครราชสีมา
  วันที่ 4 – 6 กุมภาพันธ์ 2557 ณ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 24 จังหวัดอุดรธานี
  วันที่ 12 – 15 กุมภาพันธ์ 2557 ณ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 4 จังหวัดนครศรีธรรมราช
  – ส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)
  วันที่ 17 – 23 กุมภาพันธ์ 2557 ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก ( ไม่เว้นวันหยุดราชการ )

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
  สอบวันที่: 08 มี.ค. 2557
  ประกาศผลสอบ: 15 มี.ค. 2557

 • งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  สวทช. เปิดรับสมัครสอบ [เจ้าหน้าที่] บัดนี้ -15 ม.ค. 2557  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

  "สวทช. เปิดรับสมัครสอบ [เจ้าหน้าที่] บัดนี้ -15 ม.ค. 2557  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน"

  ลิงค์ย่อ: https://iqepi.com/12335/ หรือ
  ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
  ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
  อัตราเงินเดือน: -ไม่ระบุ-
  อัตราว่าง: 1
  ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 15 ม.ค. 2557
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน /สำนักตรวจสอบภายใน

  เพศ : ไม่ระบุ
  จำนวน: 1 คน
  อายุ : ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 40 ปี
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
  สาขาวิชา : การเงินและบัญชี
  เกรดเฉลี่ย : 2.5
  สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  ประสบการณ์ : 3 ขึ้นไป
  ด้าน : การตรวจสอบภายใน การบัญชีและการเงิน และการบริหารธุรกิจ

  ทักษะความสามารถพิเศษ :
  1 การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
  2 การใช้โปรแกรม Open Office
  3 การใช้โปรแกรม ACL
  4 หากเคยใช้โปรแกรม SAP จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

  หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1 การตรวจสอบหน่วยงานโดยรับตรวจตามแผนการตรวจสอบที่ได้รับการอนุมัติ
  2 การประสานงานกับคณะอนุกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการประชุม
  3 การนัดหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึงประสานงานด้านเอกสารต่าง ๆ
  4 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

   


  วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ สวทช. :รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
  สอบวันที่:
  ประกาศผลสอบ:

 • งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  สวทช. เปิดรับสมัครสอบ [เจ้าหน้าที่] บัดนี้ -28 ก.พ. 2557  วิศวกร

  "สวทช. เปิดรับสมัครสอบ [เจ้าหน้าที่] บัดนี้ -28 ก.พ. 2557  วิศวกร"

  ลิงค์ย่อ: https://iqepi.com/12334/ หรือ
  ตำแหน่ง: วิศวกร
  ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
  อัตราเงินเดือน: -ไม่ระบุ-
  อัตราว่าง: 1
  ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 28 ก.พ. 2557
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  วิศวกร/ห้องปฏิบัติการอุปกรณ์การแพทย์

  เพศ : ไม่ระบุ
  จำนวน: 1 คน
  อายุ : ตั้งแต่ 24 ปี ถึง 35 ปี
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
  สาขาวิชา : วิศวกรรมเครื่องกล
  เกรดเฉลี่ย : 3
  สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิศวกรรมแมคาทรอนิกส์ วิศวกรรมไฟฟ้า ชีวการแพทย์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  ประสบการณ์ : 1 ขึ้นไป
  ด้าน : Biomedical Engineering Desian / Menufacturing

  ทักษะความสามารถพิเศษ :
  1 มีความสามารถในการวิจัยและพัฒนางานด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์
  2 มีความรู้และความชำนาญในการใช้โปรแกรมการออกแบบ 3 มิติ
  3 สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ
  4 มีความสามารถในการวิเคราะห์และประเมินผล

  หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1 ออกแบบและพัฒนาวัสดุฝังในทางการแพทย์
  2 วิจัยและพัฒนาการขึ้นรูปวัสดุที่มีความเข้ากันได้ทางชีวภาพกับร่างกายเพื่อ ใช้สำหรับเป็นวัสดุฝังในแบบเฉพาะบุคคล หรือวัสดุพรุนสำหรับงานวิศวกรรมเนื้อเยื่อ
  3 ออกแบบและพัฒนาเครื่องสร้างต้นแบบรวดเร็วทางการแพทย์
  4 ร่วมประสานงาน ผลักดันเป้าหมายการดำเนินงานของห้องปฏิบัติการต้นแบบรวดเร็วทางการแพทย์ และหน่วยวิจัยวิศวกรรมชีวภาพ
  5 งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

   


  วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ สวทช. :รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
  สอบวันที่:
  ประกาศผลสอบ:

 • งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  สวทช. เปิดรับสมัครสอบ [เจ้าหน้าที่] บัดนี้ -31 ม.ค. 2557  ,นักวิเคราะห์,ที่ปรึกษา

  "สวทช. เปิดรับสมัครสอบ [เจ้าหน้าที่] บัดนี้ -31 ม.ค. 2557  ,นักวิเคราะห์,ที่ปรึกษา"

  ลิงค์ย่อ: https://iqepi.com/12333/ หรือ
  ตำแหน่ง: ,นักวิเคราะห์,ที่ปรึกษา
  ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  ปริญญาโท  
  อัตราเงินเดือน: -ไม่ระบุ-
  อัตราว่าง: 3
  ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 31 ม.ค. 2557
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  นักวิเคราะห์/งานส่งเสริมธุรกิจซอฟต์แวร์

  เพศ : ไม่ระบุ
  จำนวน: 1 คน
  อายุ : ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  สาขาวิชา : การตลาด
  เกรดเฉลี่ย : 2.5
  สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
  ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 3 ถึง 6 ปี
  ด้าน : ประสานงานและการจัดการโครงการ

  ทักษะความสามารถพิเศษ :
  1 วิเคราะห์ข้อเสนอโครงการ และการประสานงาน และการทำงานเป็นทีม

  หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1 ประสานงานและพิจารณาการจัดทำโครงการร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร
  2 บริหารจัดการโครงการที่ได้รับมอบหมายให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด
  3 บริหารจัดการ วิเคราะห์ และใช้ประโยชน์ข้อมูลการตลาดและข้อมูลเอกชน
  4 บริหารและประสานงานและร่วมมือกับทีมงานเพื่อให้สามารถทำงานร่วมกันไปสู่่เป้าหมาย
  5 งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

   


  ที่ปรึกษา/งานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และซอฟต์แวร์

  เพศ : ไม่ระบุ
  จำนวน: 1 คน
  อายุ : ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ขึ้นไป
  สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
  เกรดเฉลี่ย : 3
  สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
  ประสบการณ์ : 2 ขึ้นไป
  ด้าน : อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และซอฟต์แวร์

  ทักษะความสามารถพิเศษ :
  1 มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องด้านอุตสาหกรรมไม่น้อยกว่า 2 ปี หากมีประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และซอฟต์แวร์จะพิจารณาเป็น พิเศษ
  2 สามารถใช้ภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียนได้ดี
  3 มีความรู้ด้านระบบคุณภาพ ISO 9001:2000
  4 มีทักษะในการติดต่อประสานงาน และทำงานเป็นทีมได้ดี
  5 สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office เช่น Word ,Excel,Powerpoint และสามารถสื่อสาร ค้นหาข้อมูลทาง Internet ได้เป็นอย่างดี

  หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1 เป็นที่ปรึกษาเทคโนโลยี วิเคราะห์ปัญหา และจัดหาผู้เชี่ยวชาญของบริษัทที่ขอรับการสนับสนุน ตลอดจนบริหารจัดการโครงการสนับสนุน (จัดทำรายงานผลโครงการ และควบคุมคุณภาพของโครงการ)
  2 ติดต่อประสานการทำงาน ให้ความร่วมมือ สนับสนุนและให้บริการแก่งาน/หน่วยงานอื่น เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
  3 ให้บริการลูกค้า การประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่การสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรม เพื่อเปิดโอกาสให้มีผู้ขอใช้บริการอย่างกว้างขวาง
  4 แก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาการทำงานในส่วนที่รับผิดชอบ เพื่อให้การดำเนินงานของฝ่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
  5 สรุป ประมวล และเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานในงานที่รับผิดชอบให้ผู้บังคับบัญชาขั้นต้นทราบเป็นระยะๆ
  6 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

   


  นักวิเคราะห์/งานกลยุทธ์และความร่วมมืออุทยานวิทยาศาสตร์

  เพศ : ไม่ระบุ
  จำนวน: 1 คน
  อายุ : ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  สาขาวิชา : เศรษฐศาสตร์
  เกรดเฉลี่ย : 3
  สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : บริหารจัดการเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์
  ประสบการณ์ : 3 ขึ้นไป
  ด้าน : การค้นคว้าข้อมูล ศึกษาวิเคราะห์ ประเมินผล จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง การติดต่อประสานงานหน่วยงานและการจัดประชุม

  ทักษะความสามารถพิเศษ :
  1 ทักษะในการสืบค้นและเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
  2 ทักษะในการเขียนรายงานและนำเสนอข้อมูล ผลงาน
  3 ทักษะในการคิดริเริ่ม การวางแผน และการแก้ปัญหา
  4 ทักษะในการทำงานเป็นทีมและติดต่อสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
  5 สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ (พูด อ่าน เขียน) ในระดับดี
  6 สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานสำหรับการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
  7 หากสามารถใช้งานโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆเช่น SPSS ได้ดีพิจารณาเป็นพิเศษ

  หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1 ค้นคว้า ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุทยานวิทยาศาสตร์ และการบริหารจัดการนวัตกรรมอย่างมีผลิตภาพ รวมทั้งติดต่อประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความร่วมมืออย่าง เป็นรูปธรรม โครงการที่มีความเชื่อมโยงกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งภายในและภายนอก สวทช.
  2 บริหารจัดการโครงการ ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะจากผลการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลของโครงการที่ได้รับมอบหมาย
  3 แก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาการปฏิบัติงานเพื่อให้งานสามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  4 ประสานความร่วมมือกับกลุ่มเป้าหมาย พันธมิตร เครือข่าย ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  5 บันทึกและรวบรวมองค์ความรู้ไว้กับองค์กร รวมทั้งสรุปผล เปรียบเทียบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานกับแผนงานและเป้าหมายของโครงการที่ตนเองรับผิดชอบ ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน รวมทั้งเสนอแนวทางแก้ไขและป้องกันปัญหา
  6 ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

   


  วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ สวทช. :รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
  สอบวันที่:
  ประกาศผลสอบ:

 • งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  สวทช. เปิดรับสมัครสอบ [เจ้าหน้าที่] บัดนี้ -10 ม.ค. 2557  ,นักวิเคราะห์,ผู้ช่วยวิจัย

  "สวทช. เปิดรับสมัครสอบ [เจ้าหน้าที่] บัดนี้ -10 ม.ค. 2557  ,นักวิเคราะห์,ผู้ช่วยวิจัย"

  ลิงค์ย่อ: https://iqepi.com/12332/ หรือ
  ตำแหน่ง: ,นักวิเคราะห์,ผู้ช่วยวิจัย
  ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  ปริญญาโท  
  อัตราเงินเดือน: -ไม่ระบุ-
  อัตราว่าง: 4
  ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 10 ม.ค. 2557
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  นักวิเคราะห์/งานกลยุทธ์การถ่ายทอดเทคโนโลยี

  เพศ : ไม่ระบุ
  จำนวน: 1 คน
  อายุ : ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
  สาขาวิชา : การตลาด
  เกรดเฉลี่ย : 3
  สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การจัดการเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์
  ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 1 ถึง 3 ปี
  ด้าน : การวิเคราะห์ธุรกิจ การขาย และการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ หรือภาคเอกชน

  ทักษะความสามารถพิเศษ :
  1 ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ ระบบบริหารโครงการ วิศวกรรมศาสตร์

  หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1 รวบรวมข้อมูลอุตสาหกรรม / ตลาด เพื่อจัดทำแผน นโยบายอุตสาหกรรม / ตลาด เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยีของศูนย์เทคโนโลยี อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (ศอ.)
  2 ประสานงานกับภาคเอกชน ภาครัฐ และห้องปฏิบัติการภายใน ศอ. / สวทช. เพื่อดำเนินกิจกรรมด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี
  3 โฆษณา ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่เทคโนโลยีของ ศอ./ สวทช. สู่ผู้ประกอบการ


  ผู้ช่วยวิจัย/ห้องปฏิบัติการวิจัยต้นแบบและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  เพศ : ไม่ระบุ

  จำนวน: คน
  อายุ : ตั้งแต่ 20 ปี ถึง 35 ปี
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
  สาขาวิชา : วิศวกรรมไฟฟ้า
  เกรดเฉลี่ย : 3
  สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบเท่า สาขาวิศวกรรมศาสตร์/ วิทยาศาสตร์ ด้าน ไฟฟ้า/ สื่อสาร/ คอมพิวเตอร์
  ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 0 ถึง 10 ปี
  ด้าน : Embedded hardware/ firmware, Application programming, Computer network ประมาณ 0-10 ปี

  ทักษะความสามารถพิเศษ :
  1 มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษด้านการเขียนได้เป็นอย่างดี
  2 การอยู่ร่วมกับผู้อื่น, การรับฟังและเสนอแนะความคิดเห็น, การทำงานเป็นทีม, การรู้จักคิดก่อนพูด, ความรับผิดชอบ, ความใฝ่รู้และปฏิบัติในทางที่ดี

  หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1 Embedded firmware programming
  2 Application programming for embedded platform
  3 Hardware design/ implement/ debug
  4 Computer network (if have)

   


  นักวิเคราะห์/งานบริหารโครงการวิจัย

  เพศ : ไม่ระบุ
  จำนวน: 1 คน
  อายุ : ตั้งแต่ 23 ปี ถึง 35 ปี
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
  เกรดเฉลี่ย : 3
  สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : หรือวิศวกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  ประสบการณ์ : 2 ขึ้นไป
  ด้าน : การบริหารโครงการหรือ การวิเคราะห์โครงการ

  ทักษะความสามารถพิเศษ :
  1 มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนา
  2 มีประสบการณ์การทำวิจัยเพื่อตอบโจทย์ ทางการตลาดหรือแนวโน้มเทคโนโลยีในการวิจัยและพัฒนา
  3 มีความคิดเชิงวิเคราะห์

  หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1 วิเคราะห์ข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อศึกษาความเป็นไปได้และผลกระทบ รวมทั้งพิจารณาและให้คำปรึกษา / ข้อเสนอแนะกับหน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้องภายใต้การกำกับดูแลของผู้บังคับบัญชา
  2 ศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีมาสนับสนุนให้เกิดโครงการวิจัยและการนำงานวิจัยไปสู่ผู้ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรือสาธารณะ
  3 ประสานงาน และติดตามความก้าวหน้าของโครงการวิจัยของศูนย์ฯ เพื่อให้เกิดการส่งมอบผลงานได้ตรงตามแผนและเป้าหมายที่กำหนด
  4 วิเคราะห์ ประเมินผล และจัดทำรายงานที่รับผิดชอบของโครงการวิจัยและ / หรือวิเคราะห์ ประเมินผล เพื่อจัดทำแผนงานวิจัยที่รับผิดชอบโครงการวิจัย โปรแกรม หรือนโยบายและแผน
  5 ประสานงาน การจัดประชุม / สัมมนาระหว่างนักวิจัยและบุคคล / หน่วยงานภายใน / หน่วยงานภายนอก เพื่อแสวงหาความร่วมมือ / แหล่งทุนในโครงการวิจัย รวมทั้งระหว่างนักวิจัยและหน่วยงานต่างๆ ภายใน / ภายนอก องค์กรเพื่อให้เกิดการดำเนินงานพัฒนาและสนับสนุนงานวิจัย
  6 จัดเก็บข้อมูลของโครงการวิจัย / แผนงานวิจัยให้ทันสมัยและพร้อมใช้ในการปฏิบัติงาน

   


  ผู้ช่วยวิจัย/ห้องปฏิบัติการวัสดุนาโนเฉพาะทางและโครงสร้างพื้นผิว

  เพศ : ไม่ระบุ
  จำนวน: 1 คน
  อายุ : ตั้งแต่ 22 ปี ถึง 35 ปี
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์ (เคมี)
  เกรดเฉลี่ย : 3.25
  สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วัสดุศาสตร์ ปิโตรเคมี หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 0 ถึง 1 ปี
  ด้าน : ไม่ระบุ

  ทักษะความสามารถพิเศษ :
  1 วัสดุศาสตร์ การสังเคราะห์เคมีอินทรีย์ การสังเคราะห์มอโนเมอร์ และพอลิเมอร์

  หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1 ช่วยวิจัย พัฒนา ออกแบบและวิศวกรรม ในโครงการวิจัยตามแผนงานของห้องปฏิบัติการวัสดุนาโนเฉพาะทางและโครงส้างพื้นผิว
  2 รายงานผลการปฏิบัติงาน ข้อบกพร่อง และปัญหาในการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบอย่างสม่ำเสมอ
  3 ประสานงานทั่วไป เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
  4 ปฏิบัติงานในหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

   


  วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ สวทช. :รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
  สอบวันที่:
  ประกาศผลสอบ: