• งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เปิดรับสมัครสอบ [พนักงานราชการ] 3 -20 ม.ค. 2557  ,บรรณารักษ์,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักวิชาการศึกษา,นักวิชาการพัสดุ,เจ้าพนักงานธุรการ

  ฝากประชาสัมพันธ์

  "สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เปิดรับสมัครสอบ [พนักงานราชการ] 3 -20 ม.ค. 2557  ,บรรณารักษ์,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักวิชาการศึกษา,นักวิชาการพัสดุ,เจ้าพนักงานธุรการ"

  ลิงค์ย่อ: https://iqepi.com/12353/ หรือ
  ตำแหน่ง: ,บรรณารักษ์,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักวิชาการศึกษา,นักวิชาการพัสดุ,เจ้าพนักงานธุรการ
  ระดับการศึกษา: ปวส.  ปริญญาตรี  
  อัตราเงินเดือน: 12,240-15,960
  อัตราว่าง: 8
  ปฏิบัติงานที่: นครปฐม
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 3 – 20 ม.ค. 2557
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

    Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


  • บรรณารักษ์ – ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางบรรณารักษ์ศาสตร์ ทางบรรณารักษ์ศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ทางบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ทางสารสนเทศศึกษาหรือทางสารนิเทศศาสตร์
  • นักวิเคราะห์นโยบายและแผน – ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวูมิอย่างอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
  • นักวิชาการศึกษา – ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวูมิอย่างอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
  • นักวิชาการพัสดุ-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวูมิอย่างอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
  • เจ้าพนักงานธุรการ – ได้รับใบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

  วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  

  ขอรับใบสมัครได้ที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เลขที่ 119/19 หมู่ 3 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 31 ม.ค. 2557
  สอบวันที่:
  ประกาศผลสอบ:
  ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
  เว็บไซต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ คลิกที่นี่

  ฝากประชาสัมพันธ์
 • งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  รพ.พระนารายณ์มหาราช เปิดรับสมัครสอบ [พนักงานราชการ] 2 -15 ม.ค. 2557  ,นักวิชาการเงินและบัญชี,โภชนาการ

  "รพ.พระนารายณ์มหาราช เปิดรับสมัครสอบ [พนักงานราชการ] 2 -15 ม.ค. 2557  ,นักวิชาการเงินและบัญชี,โภชนาการ"

  ลิงค์ย่อ: https://iqepi.com/12352/ หรือ
  ตำแหน่ง: ,นักวิชาการเงินและบัญชี,โภชนาการ
  ระดับการศึกษา: ปวส.  ปริญญาตรี  
  อัตราเงินเดือน: 12,240-15,960
  อัตราว่าง: 2
  ปฏิบัติงานที่: ลพบุรี
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 2 – 15 ม.ค. 2557
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  • นักวิชาการเงินและบัญชี ปริญญาตรี
  • โภชนา ปวส.

  วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ รพ.พระนารายณ์มหาราช :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 17 ม.ค. 2557
  สอบวันที่:
  ประกาศผลสอบ:
  ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

 • งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี เปิดรับสมัครสอบ [พนักงานราชการ] 10 -17 ม.ค. 2557  ,เจ้าพนักงานพัสดุ,นักวิชาการเงินและบัญชี

  "สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี เปิดรับสมัครสอบ [พนักงานราชการ] 10 -17 ม.ค. 2557  ,เจ้าพนักงานพัสดุ,นักวิชาการเงินและบัญชี"

  ลิงค์ย่อ: https://iqepi.com/12351/ หรือ
  ตำแหน่ง: ,เจ้าพนักงานพัสดุ,นักวิชาการเงินและบัญชี
  ระดับการศึกษา: ปวส.  ปริญญาตรี  
  อัตราเงินเดือน: 13,800-18,000
  อัตราว่าง: 2
  ปฏิบัติงานที่: ปราจีนบุรี
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 10 – 17 ม.ค. 2557
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  • เจ้าพนักงานพัสดุ ปริญญาตรี สาขาวิชา การบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ ซึ่งได้ศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 6 หน่าวยกิต
  • นักวิชาการเงินและบัญชี ปวส.สาขาวิชา การบัญชี การตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเงินและการธนาคาร การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงาน โยธา เทคนิคสถาปัตยกรรมการก่อสร้าง ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว ข้างต้น

  วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 31 ม.ค. 2557
  สอบวันที่:
  ประกาศผลสอบ:
  ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

 • ข้อมูลเตรียมสอบงานราชการ,  สอบท้องถิ่น 2563-2564

  แนะนำเตรียมสอบท้องถิ่น (1)

  “แนะนำเตรียมสอบท้องถิ่น (1) เปิดรับสมัครสอบ [ข้าราชการ] –  “

  ลิงค์ย่อ: https://iqepi.com/12348/ หรือ


  การสอบท้องถิ่น ครั้งใหญ่ ที่เพิ่งปิดรับสมัครสอบไปเมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 2556 ระหว่างรอตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และวันเวลาสอบ ลองตรวจสอบความพร้อมกันสักหน่อยนะครับ (สำหรับท่านที่ยังไม่ทราบ) ตามข่าวว่าจะเลื่อนการสอบออกไปเนื่องจาก มีการเลือกตั้งในวันที่ 2 ก.พ. 2556

  ในส่วนของหลักสูตรการสอบตามที่ระบุไว้ในประกาศรับสมัครสอบในส่วนของ ภาคความรู้ความสามารถสารถทั่วไป หรือ ภาค ก. คงไม่มีปัญหาอะไรในการจะค้นหาข้อมูล ในส่วนของ พ.ร.บ. ต่างๆ ก็มีแพร่หลายทั่วไปในเว็บไซต์ แต่ส่วนหนึ่งที่อยู่ในหลักสูตรการสอบท้องถิ่น ภาค ข. หรือความสามารถเฉพาะตำแหน่าง ที่ผมคิดว่าหลายท่านอาจจะไม่ทันได้สังเกต และการค้นหาข้อมูลส่วนนี้อาจจะสร้างความยุ่งยากกว่าส่วนอื่น หากท่านใดที่ทราบแล้วก็ผ่านบทความนี้ไปเลยครับ

  หากท่านลองตรวจสอบหลักสูตรการสอบ ภาค ข. หรือ ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง จะพบข้อสุดท้ายที่จะเหมือนกันทุกตำแหน่ง “ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตำแหน่งที่สมัครสอบ” ดูว่ากว้างมากเลยนะครับ ข้อมูลส่วนนี้ท่านสามารถหาขอบเขตของเนื้อหาการสอบได้จาก บัญชีลักษณะงานที่ปฏิบัติของแต่ละตำแหน่ง (ดูตามลิงค์ด้านล่างนะครับ)


  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

 • งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบ [พนักงาน] บัดนี้ -16 ม.ค. 2557  เจ้าหน้าที่พัฒนาเครื่องมือทางสถิติ และวิเคราะห์คุณภาพ portfolio

  “ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบ [พนักงาน] บัดนี้ -16 ม.ค. 2557  เจ้าหน้าที่พัฒนาเครื่องมือทางสถิติ และวิเคราะห์คุณภาพ portfolio”

  ลิงค์ย่อ: https://iqepi.com/12345/ หรือ
  ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่พัฒนาเครื่องมือทางสถิติ และวิเคราะห์คุณภาพ portfolio
  ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
  อัตราเงินเดือน: -ไม่ระบุ-
  อัตราว่าง: -ไม่ระบุ-
  ปฏิบัติงานที่: -ไม่ระบุ-
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 16 ม.ค. 2557
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  Retail Analytic & Analytic Solution & Portfolio Management

                (เจ้าหน้าที่พัฒนาเครื่องมือทางสถิติ และวิเคราะห์คุณภาพ portfolio)

   

  หน้าที่และความรับผิดชอบ

  • พัฒนาเครื่องมือทางสถิติ (statistic model)เพื่อใช้ในการพิจารณาและอนุมัติสินเชื่อรายย่อย (Credit Scoring/grade) ให้มีความรวดเร็วขึ้น รวมทั้งพัฒนาเครื่องมือด้านการติดตามหนี้ เพื่อป้องกันและลดการเกิดหนี้ NPLs
  • วิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้า Portfolio analysis เพื่อเข้าใจปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติงานด้านการอนุมัติสินเชื่อรายย่อย การติดตามหนี้ และด้านการนำเสนอบริการและผลิตภัณฑ์ของธนาคาร ทั้งนี้รวมถึงการเข้าใจรวมถึงสามารถหาแนวทางแก้ไขที่ชัดเจน
  • สามารถจัดเตรียม system requirement ที่เกี่ยวข้องการการจัดการงานสินเชื่อในทุกขั้นตอน รวมถึงการทดสอบระบบงาน (User Acceptance Test) พร้อมทั้งจัดเตรียมแผนการทำ pilot กับลูกค้าเสมือนจริง
  • สื่อสารและให้คำแนะนำต่างๆ เกี่ยวกับการใช้ระบบงาน รวมทั้งดูแลการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการติดตั้งระบบงาน
  • ติดตามและประเมินผลการใช้เครื่องมือที่ทำการ pilot เครื่องมือใหม่นี้ เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาให้ผู้ใช้ระบบงาน (User) สำหรับสาขาทั่วประเทศสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามแผนที่ กำหนด

   คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่จำเป็น                

  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านสถิติ วิศวกรรม การบัญชี วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  • มีทักษะด้านการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลในเชิงลึกเป็นอย่างดี
  • มีความรอบรู้ในธุรกิจธนาคาร ผลิตภัณฑ์และบริการ ความรู้ด้านการตลาด และการบริหารจัดการความเสี่ยง ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจกระบวนการทำงานของสาขา
  • มีความสามารถในการใช้โปรแกรม SAS, SQL หรือ Visual Basic
  • มีประสบการณ์ด้าน Change Management หรือ Project Management
  • มีประสบการณ์ด้านการอนุมัติสินเชื่อรายย่อย
  • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี

   

  การรับสมัครและการคัดเลือก

  • กรอกใบสมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 16 มกราคม 2557
  • กรุณาแนบไฟล์ Resume และ Transcript ในระบบ หากแนบไฟล์เอกสารไม่ครบถ้วนจะไม่ได้รับการพิจารณาจากทางธนาคาร
  • ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น จะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็นลำดับต่อไป

   การประกาศผลการคัดเลือก

  ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์หรือ E-mail ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ ทั้งนี้ ข้อมูลการสมัครงานมีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร

             คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือก ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ข้าพเจ้า รับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการ และจะไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

  การรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัครธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย  เนื่อง จากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม  และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที


  วิธีการสมัครงานพนักงาน ธนาคารกรุงไทย :รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต

 • งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบ [พนักงาน] บัดนี้ -16 ม.ค. 2557  เจ้าหน้าที่พัฒนาเครื่องมือทางสถิติด้านติดตามหนี้รายย่อย

  “ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบ [พนักงาน] บัดนี้ -16 ม.ค. 2557  เจ้าหน้าที่พัฒนาเครื่องมือทางสถิติด้านติดตามหนี้รายย่อย”

  ลิงค์ย่อ: https://iqepi.com/12344/ หรือ
  ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่พัฒนาเครื่องมือทางสถิติด้านติดตามหนี้รายย่อย
  ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
  อัตราเงินเดือน: -ไม่ระบุ-
  อัตราว่าง: -ไม่ระบุ-
  ปฏิบัติงานที่: -ไม่ระบุ-
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 16 ม.ค. 2557
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  ตำแหน่ง : Retail Collections Analytic

  (เจ้าหน้าที่พัฒนาเครื่องมือทางสถิติด้านติดตามหนี้รายย่อย)

   

  หน้าที่และความรับผิดชอบ

  • พัฒนาเครื่องมือทางสถิติ (statistic model)เพื่อใช้ในการพิจารณาและอนุมัติสินเชื่อรายย่อย (Credit Scoring/grade) ให้มีความรวดเร็วขึ้น รวมทั้งพัฒนาเครื่องมือด้านการติดตามหนี้ เพื่อป้องกันและลดการเกิดหนี้ NPLs
  • วิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้า Portfolio analysis เพื่อเข้าใจปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติงานด้านการอนุมัติสินเชื่อรายย่อย การติดตามหนี้ และด้านการนำเสนอบริการและผลิตภัณฑ์ของธนาคาร ทั้งนี้รวมถึงการเข้าใจรวมถึงสามารถหาแนวทางแก้ไขที่ชัดเจน
  • สามารถจัดเตรียม system requirement ที่เกี่ยวข้องการการจัดการงานสินเชื่อในทุกขั้นตอน รวมถึงการทดสอบระบบงาน (User Acceptance Test) พร้อมทั้งจัดเตรียมแผนการทำ pilot กับลูกค้าเสมือนจริง
  • สื่อสารและให้คำแนะนำต่างๆ เกี่ยวกับการใช้ระบบงาน รวมทั้งดูแลการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการติดตั้งระบบงาน
  • ติดตามและประเมินผลการใช้เครื่องมือที่ทำการ pilot เครื่องมือใหม่นี้ เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาให้ผู้ใช้ระบบงาน (User) สำหรับสาขาทั่วประเทศสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามแผนที่ กำหนด


  คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่จำเป็น                

  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านสถิติ วิศวกรรม การบัญชี วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  • มีทักษะด้านการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลในเชิงลึกเป็นอย่างดี
  • มีความรอบรู้ในธุรกิจธนาคาร ผลิตภัณฑ์และบริการ ความรู้ด้านการตลาด และการบริหารจัดการความเสี่ยง ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจกระบวนการทำงานของสาขา
  • มีความสามารถในการใช้โปรแกรม SAS, SQL หรือ Visual Basic
  • มีประสบการณ์ด้าน Change Management หรือ Project Management
  • มีประสบการณ์ด้านการอนุมัติสินเชื่อรายย่อย
  • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี

   

  การรับสมัครและการคัดเลือก

  • กรอกใบสมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 16 มกราคม 2557
  • กรุณาแนบไฟล์ Resume และ Transcript ในระบบ หากแนบไฟล์เอกสารไม่ครบถ้วนจะไม่ได้รับการพิจารณาจากทางธนาคาร
  • ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น จะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็นลำดับต่อไป

   

  การประกาศผลการคัดเลือก

  ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์หรือ E-mail ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ ทั้งนี้ ข้อมูลการสมัครงานมีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร

             คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือก ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ข้าพเจ้า รับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการ และจะไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

  การรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัครธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย  เนื่อง จากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม  และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที


  วิธีการสมัครงานพนักงานธนาคารกรุงไทย :รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต

 • งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบ [พนักงาน] บัดนี้ -15 ม.ค. 2557  ลูกจ้างทำหน้าที่บันทึกข้อมูล (Data Entry)

  “ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบ [พนักงาน] บัดนี้ -15 ม.ค. 2557  ลูกจ้างทำหน้าที่บันทึกข้อมูล (Data Entry)”

  ลิงค์ย่อ: https://iqepi.com/12343/ หรือ
  ตำแหน่ง: ลูกจ้างทำหน้าที่บันทึกข้อมูล (Data Entry)
  ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
  อัตราเงินเดือน: -ไม่ระบุ-
  อัตราว่าง: 60
  ปฏิบัติงานที่:
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 15 ม.ค. 2557
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  หน้าที่และความรับผิดชอบ

  • บันทึกข้อมูลของลูกค้าในระบบงานสินเชื่อของธนาคาร ให้ถูกต้องครบถ้วน
  • ควบคุมระยะเวลาในการทำงานให้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ

   

  คุณสมบัติและประสบการณ์ที่จำเป็น

  • อายุไม่เกิน 30 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป หรือมีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานเป็นอย่างดี

   

  จำนวนอัตรา        60 อัตรา

   

  กำหนดการรับสมัคร          รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2557

   

            คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือก ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ข้าพเจ้า รับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการ และจะไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

  การรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัครธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย  เนื่อง จากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม  และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที

   

  เว็บเบราเซอร์ที่แนะนำให้ใช้ในการกรอกใบสมัครออนไลน์

  • Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป
  • Chrome

  วิธีการสมัครงานพนักงาน ธนาคารกรุงไทย :รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต

 • งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบ [พนักงาน] บัดนี้ -10 ม.ค. 2557  เจ้าหน้าที่สนับสนุนงาน SME Loan Factory (Admin)

  “ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบ [พนักงาน] บัดนี้ -10 ม.ค. 2557  เจ้าหน้าที่สนับสนุนงาน SME Loan Factory (Admin)”

  ลิงค์ย่อ: https://iqepi.com/12342/ หรือ
  ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่สนับสนุนงาน SME Loan Factory (Admin)
  ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
  อัตราเงินเดือน: -ไม่ระบุ-
  อัตราว่าง: -ไม่ระบุ-
  ปฏิบัติงานที่: อาคารสาขาเอกมัย
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 10 ม.ค. 2557
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  หน้าที่และความรับผิดชอบ

  • ประสานงานกับหน่วยงานในสังกัดสายงาน ธุรกิจขนาดกลาง และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป็นไปตามนโยบายของธนาคาร
  • ติดตามงาน รวบรวม และกรองงานเพื่อนำเสนอต่อผู้บริหาร SME Loan Factory
  • ดูแลการประเมินผลงานประจำปี งานด้านทะเบียนสารบรรณ การจัดทำงบประมาณ การเบิกค่าใช้จ่าย การพนักงาน และงานธุรการต่างๆ ของหน่วยงาน SME Loan Factory
  • ดูแลการจัดเก็บเอกสารสินเชื่อและเอกสาร ต่างๆ ควบคุมการใช้และดูแลทรัพย์สินของสำนักงานธุรกิจให้เป็นไปตามระเบียบธนาคาร ควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานบริการ รวมทั้งดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายใน SME Loan Factory

   

  คุณสมบัติ

  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์การทำงานด้านธุรการ งานทะเบียน งบประมาณ และงานการพนักงาน
  • มีความรู้ในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการปฏิบัติงาน
  • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและมีทักษะด้านการติดต่อประสานงาน
  • มีความรู้ในระบบงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธนาคาร และมีประสบการณ์การทำงานในสายงานธนาคาร 1-2 ปี

   

  การคัดเลือก

  ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นจะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็น ลำดับต่อไป

   

  การรับสมัคร

  กรอกใบสมัครทางเว็บไซด์ของธนาคารได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2557

   

  การประกาศผลการคัดเลือก

  ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์ หรือ Email ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้

  ข้อมูลการสมัครงาน มีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร

   

            คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือก ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ข้าพเจ้า รับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการ และจะไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

  การรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัครธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย  เนื่อง จากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม  และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที

   

  เว็บเบราเซอร์ที่แนะนำให้ใช้ในการกรอกใบสมัครออนไลน์

  • Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป
  • Chrome

  วิธีการสมัครงานพนักงาน ธนาคารกรุงไทย :รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต

 • งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบ [พนักงาน] บัดนี้ -06 ม.ค. 2557  เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์สินเชื่อบุคคล

  “ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบ [พนักงาน] บัดนี้ -06 ม.ค. 2557  เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์สินเชื่อบุคคล”

  ลิงค์ย่อ: https://iqepi.com/12341/ หรือ
  ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์สินเชื่อบุคคล
  ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
  อัตราเงินเดือน: -ไม่ระบุ-
  อัตราว่าง: -ไม่ระบุ-
  ปฏิบัติงานที่: -ไม่ระบุ-
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 06 ม.ค. 2557
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  งานพัฒนาผลิตภัณฑ์สินเชื่อบุคคล

  หน้าที่และความรับผิดชอบ

  • วิเคราะห์ข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการด้านสินเชื่อบุคคลรายย่อย ใช้เป็นข้อมูลในการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า
  • ศึกษาและทดสอบความเป็นไปได้ของผลิตภัณฑ์และนำข้อมูลมาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ก่อนนำออกสู่ตลาด
  • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ
  • จัดทำรายงานผลปฏิบัติงาน และประเมินผลผลิตภัณฑ์
  • จัดทำคู่มือการพัฒนา ระเบียบวิธีปฏิบัติ และคู่มือการใช้ผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เป็นมาตรฐานในการดำเนินงานของหน่วยงาน

  คุณ สมบัติและประสบการณ์ที่จำเป็น

  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีทักษะด้านการตลาดและการวิเคราะห์ข้อมูล
  • มีความรู้และเข้าใจในผลิตภัณฑ์สินเชื่อบุคคล
  • มีทักษะด้านการติดต่อประสานงาน
  • มีความรอบรู้ในธุรกิจของธนาคาร

  การคัดเลือก

                 ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นจะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็น ลำดับต่อไป

  การประกาศผลการคัดเลือก

                 ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์ หรือ Email ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ข้อมูลการสมัครงาน มีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร

                คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือก ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ซึ่งผู้ สมัครรับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการและจะไม่เรียก ร้องใด ๆ ทั้งสิ้น
  การรับสมัคร การสอบข้อเขียน การสอบสัมภาษณ์ และการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทุกขั้นตอน ธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย  เนื่องจากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที

   กำหนดการรับสมัคร

               รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันจันทร์ที่  6 มกราคม 2557

  เว็บเบราเซอร์ที่แนะนำให้ใช้ในการกรอกใบสมัครออนไลน์

  • Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป
  • Firefox
  • Chrome

  วิธีการสมัครงานพนักงาน ธนาคารกรุงไทย :รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต