• งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครสอบ [พนักงานราชการ] บัดนี้ -17 ม.ค. 2557  พนักงานนำชม

  ฝากประชาสัมพันธ์

  "กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครสอบ [พนักงานราชการ] บัดนี้ -17 ม.ค. 2557  พนักงานนำชม"

  ลิงค์: https://iqepi.com/12405/ หรือ
  ตำแหน่ง: พนักงานนำชม
  ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
  อัตราเงินเดือน: 18,000
  อัตราว่าง: 1
  ปฏิบัติงานที่: เชียงใหม่
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 17 ม.ค. 2557
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขา ภาษาอังกฤษ การท่องเที่ยว อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือโบราณคดี

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ

    Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

  1. ต้องรับและนำชมนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่เข้ามาชมพิพิธภัณฑ์
  2. สำรวจ รวบตวม จัดทำสถิติ และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์
  3. ศึกษา ค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์
  4. การปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมธนารักษ์ :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  

  ศาลาธนารักษ์ 1 ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.เชียงใหม่

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
  สอบวันที่:
  ประกาศผลสอบ:
  ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

  ฝากประชาสัมพันธ์
 • งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบ [ข้าราชการ] 22 ม.ค. -04 ก.พ. 2557  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านปฐพี)

  "กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบ [ข้าราชการ] 22 ม.ค. -04 ก.พ. 2557  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านปฐพี)"

  ลิงค์: https://iqepi.com/12404/ หรือ
  ตำแหน่ง: นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านปฐพี)
  ระดับการศึกษา: ปริญญาโท  
  อัตราเงินเดือน: 16,400-18,040
  อัตราว่าง: 1
  ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 22 ม.ค. – 04 ก.พ. 2557
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งคือได้รับวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางปฐพีวิทยา หรือทางปฐพีศาสตร์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางปฐพีวิทยา หรือทางปฐพีศาสตร์


  วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมวิชาการเกษตร :รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 18 ก.พ. 2557
  สอบวันที่:
  ประกาศผลสอบ:
  ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
  เว็บไซต์ กรมวิชาการเกษตร คลิกที่นี่

 • งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  ร.ร.เพชรบุรีปัญญานุกูล เปิดรับสมัครสอบ [พนักงานราชการ] บัดนี้ -18 ม.ค. 2557  ครูผู้สอน (นาฎศิลป์)

  "ร.ร.เพชรบุรีปัญญานุกูล เปิดรับสมัครสอบ [พนักงานราชการ] บัดนี้ -18 ม.ค. 2557  ครูผู้สอน (นาฎศิลป์)"

  ลิงค์: https://iqepi.com/12403/ หรือ
  ตำแหน่ง: ครูผู้สอน (นาฎศิลป์)
  ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
  อัตราเงินเดือน: 15,960
  อัตราว่าง: 1
  ปฏิบัติงานที่: เพชรบุรี
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 18 ม.ค. 2557
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**  วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ ร.ร.เพชรบุรีปัญญานุกูล :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 22 ม.ค. 2557
  สอบวันที่: 23 ม.ค. 2557
  ประกาศผลสอบ: 24 ม.ค. 2557
  ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

 • งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เปิดรับสมัครสอบ [พนักงานราชการ] บัดนี้ -24 ม.ค. 2557  นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนปฏิบัติการ

  "สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เปิดรับสมัครสอบ [พนักงานราชการ] บัดนี้ -24 ม.ค. 2557  นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนปฏิบัติการ"

  ลิงค์: https://iqepi.com/12401/ หรือ
  ตำแหน่ง: นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนปฏิบัติการ
  ระดับการศึกษา: ปริญญาโท  
  อัตราเงินเดือน: 16,400-18,040
  อัตราว่าง: 7
  ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 24 ม.ค. 2557
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
  ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนปฏิบัติการ
  อัตราเงินเดือน : 16,400 – 18,040 บาท
  ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 5 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  รายละเอียดวุฒิ : (1) ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี
  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเครื่องกล
  ทางวิศวกรรมไฟฟ้า ทางวิศวกรรมอุตสาหการ ทางวิศวกรรมการจัดการ ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  หรือสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ และ
  (2) ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาโท
  ของ ก.พ
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตามเอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการ
  ส่งเสริมการลงทุน ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2556
  ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1) ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
  โดยใช้วิธีสอบข้อเขียน เพื่อทดสอบความรู้ความสามารถ ดังนี้
  – ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน (70 คะแนน)
  – ภาวะเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมในปัจจุบัน (80 คะแนน)
  – ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ (50 คะแนน)


  ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนปฏิบัติการ (ด้านภาษาอังกฤษ)
  อัตราเงินเดือน : 16,400 – 18,040 บาท
  ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  รายละเอียดวุฒิ : (1) ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาภาษา วรรณคดี ทางภาษาอังกฤษ และ
  (2) ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาโท
  ของ ก.พ
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตามเอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการ
  ส่งเสริมการลงทุน ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2556
  ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
  โดยใช้วิธีสอบข้อเขียน เพื่อทดสอบความรู้ความสามารถ ดังนี้
  ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน (40 คะแนน)
  ภาวะเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมในปัจจุบัน (40 คะแนน)
  ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ (120 คะแนน)
  ทักษะ/สมรรถนะ : –

  เงื่อนไข : ไม่รับโอน 


  วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  

  ประกาศขยายเวลารับสมัครสอบ

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 06 ก.พ. 2557
  สอบวันที่:
  ประกาศผลสอบ:
  ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
  เว็บไซต์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) คลิกที่นี่

 • งานมหาวิทยาลัย

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบ [พนักงาน] 1 -31 ม.ค. 2557  ,นักเอกสารสนเทศ,ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์

  "มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบ [พนักงาน] 1 -31 ม.ค. 2557  ,นักเอกสารสนเทศ,ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์"

  ลิงค์: https://iqepi.com/12400/ หรือ
  ตำแหน่ง: ,นักเอกสารสนเทศ,ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์
  ระดับการศึกษา: ปวส.  ปริญญาตรี  
  อัตราเงินเดือน: 7,700-10,970
  อัตราว่าง: 2
  ปฏิบัติงานที่:
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 – 31 ม.ค. 2557
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  • นักเอกสารสนเทศ – ปริญญาตรีด้านเกษตร
  • ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ื – ปวส.

  วิธีการสมัครงานพนักงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
  สอบวันที่:
  ประกาศผลสอบ:
  ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

 • งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

  ธ.ก.ส. เปิดรับสมัครสอบ [พนักงาน] 13 -19 ม.ค. 2557  ,งานพัฒนาธุรกิจระดับ 4,และการเงินระดับ 4

  “ธ.ก.ส. เปิดรับสมัครสอบ [พนักงาน] 13 -19 ม.ค. 2557  ,งานพัฒนาธุรกิจระดับ 4,และการเงินระดับ 4 “

  ลิงค์: https://iqepi.com/baac/ หรือ
  ตำแหน่ง: ,งานพัฒนาธุรกิจระดับ 4,และการเงินระดับ 4
  ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  ปริญญาโท
  อัตราเงินเดือน: 11,000-15,000
  อัตราว่าง: 1,760
  ปฏิบัติงานที่: ทั่วประเทศ
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 13 – 19 ม.ค. 2557
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  ประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
  เรื่อง การรับสมัครสอบบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานพัฒนาธุรกิจระดับ 4
  และการเงินระดับ 4 ประจาสาขา และสานักงาน ธ.ก.ส.จังหวัด ปีบัญชี 2556
  —————————————
  ด้วยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรมีความประสงค์จะรับสมัครสอบบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานพัฒนาธุรกิจ และการเงิน ประจาสาขา และสานักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดของธนาคาร โดยมีรายละเอียด ดังนี้
  1. ประมาณการจานวนอัตราที่ต้องการ
  1.1 ตาแหน่งปฏิบัติงานพัฒนาธุรกิจ ประมาณ 820 อัตรา
  1.2 ตาแหน่งปฏิบัติงานการเงิน ประมาณ 940 อัตรา
  2. หน้าที่ความรับผิดชอบ
  2.1 ตาแหน่งปฏิบัติงานด้านพัฒนาธุรกิจ
  ปฏิบัติงานด้านสินเชื่อทั้งบุคคล นิติบุคคล สถาบันเกษตรกร ตามวิธีปฏิบัติของธนาคาร ตรวจสอบการใช้เงินกู้ ติดตาม เร่งรัด การชาระหนี้ ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถของเกษตรกรลูกค้าให้เกิดการรวมกลุ่มเพื่อดาเนินกิจกรรมการผลิตแปรรูป การตลาดและกิจกรรมอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน ประชุม สื่อสารประชาสัมพันธ์ แนะนาผลิตภัณฑ์และให้บริการลูกค้ารวมทั้งบุคคลอื่นที่มาติดต่อกับธนาคารสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เป็นที่ยอมรับ เพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจ และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งเป็นงานที่ต้องออกพื้นที่ตามสภาพท้องถิ่นของ แต่ละสาขา จึงมีความจาเป็นที่ต้องใช้ความสามารถในการขับขี่ยานพาหนะทั้งรถยนต์ และรถจักรยานยนต์
  2.2 ตาแหน่งปฏิบัติงานด้านการเงิน
  ปฏิบัติงานด้านการเงินการธนาคาร ทั้งเงินฝาก เงินกู้ และงานบริการอื่น ๆ ตามวิธีปฏิบัติของธนาคาร สื่อสาร ประชาสัมพันธ์นาเสนอผลิตภัณฑ์ของธนาคาร ต้อนรับ แนะนาผลิตภัณฑ์และให้บริการลูกค้ารวมทั้งบุคคลอื่นที่มาติดต่อกับธนาคารสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เป็นที่ยอมรับ เพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจ และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  3. คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
  3.1 ตาแหน่งปฏิบัติงานด้านพัฒนาธุรกิจ
  3.1.1 สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง และในใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) หรือปริญญาบัตรระบุว่าเป็น สาขาวิชา/ วิชาเอก /โปรแกรมวิชา /แขนงวิชา โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
  3.1.2 ต้องมีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล และใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล ที่ปัจจุบันยังไม่หมดอายุ (นับถึงวันที่ 19 มกราคม 2557)
  2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2558-6555, 0-228-0180
  BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
  2346 PHAHOLYOTHIN ROAD, SENANIKOM, CHATUCHAK, BANGKOK 10900. THAILAND.
  TEL. 0-2558-6555, 0-228-0180 FAX : (662) 0-2558-6341, 0-2280-5320 Website: www.baac.or.th
  เคียงคู่รู้ค่าประชาชน
  2สมัครงาน ธ.ก.ส.,ธ.ก.ส. เปิดสอบ,สมัครสอบ ธ.ก.ส.,สอบ ธ.ก.ส. 2557
  3.1.3 ต้องมีประสบการณ์การทางานและหนังสือรับรองการทางานไม่น้อยกว่า 1 ปี
  (นับถึงวันที่ 19 มกราคม 2557)
  3.1.4 ต้องสามารถปฏิบัติงานตามพื้นที่ที่กาหนดไว้ตามข้อ 6
  3.1.5 มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS-WORD และMS-EXCEL เป็นอย่างดี
  3.2 ตาแหน่งปฏิบัติงานด้านการเงิน
  3.2.1 ต้องสาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบัน การศึกษาที่ ก.พ. รับรอง และในใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) หรือปริญญาบัตรระบุว่าเป็น สาขาวิชา/ วิชาเอก /โปรแกรมวิชา / แขนงวิชา ดังนี้
  1) บัญชี บัญชีต้นทุน ระบบสารสนเทศทางการบัญชี บัญชีเพื่อการจัดการ การสอบบัญชี บัญชีแบบบูรณาการ บัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม บัญชีการเงิน บัญชีบริหาร
  การตรวจสอบภายใน หรือ
  2) การเงิน การเงินการธนาคาร บริหารการเงิน การเงินธุรกิจ วิศวกรรมการเงิน การเงินประยุกต์ การเงินและการลงทุน บริหารการเงินและการธนาคาร บริหารการเงินและการคลัง การลงทุนและ-การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน การธนาคารและธุรกิจการเงิน การเงินและการธนาคารระหว่างประเทศ การจัดการการเงิน การเงินเชิงปริมาณ การเงินและการคลัง การธนาคารระหว่างประเทศ หรือ
  3) เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์การคลัง เศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง เศรษฐมิติ เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร การเงินและเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์และการเงินระหว่างประเทศ
  3.2.2 ต้องมีประสบการณ์การทางานและหนังสือรับรองการทางานไม่น้อยกว่า 1 ปี
  (นับถึงวันที่ 19 มกราคม 2557)
  3.2.3 ต้องสามารถปฏิบัติงานตามพื้นที่ที่กาหนดไว้ตามข้อ 6
  3.2.4 มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS-WORD และMS-EXCEL เป็นอย่างดี
  4. คุณสมบัติทั่วไป
  4.1 เพศ ชาย/หญิง และมีรายละเอียดการสมัครตามข้อ 6
  4.2 อายุผู้สมัคร ต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
  4.2.1 บุคคลทั่วไปต้องมีอายุตั้งแต่ 20 – 30 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่สมัคร)
  4.2.2 บุคคลที่ปัจจุบันปฏิบัติงานกับธนาคารมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ในสัญญาจ้างประเภทที่ 1 (นับถึงวันที่ 19 มกราคม 2557) ซึ่งธนาคารพิจารณาแล้วว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจและมีประสบการณ์ในการทางานของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเป็นอย่างดี ต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
  4.3 มีสัญชาติไทย
  4.4 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
  4.5 เป็นผู้ที่มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
  3
  4.6 ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สม ประกอบ ทั้งไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดให้โทษทุกชนิด (ยกเว้น ได้พ้นสภาพการใช้ยาเสพติดโดยได้รับการรับรองจากแพทย์หรือได้ผ่านการบาบัดรักษาของราชการ หรือสถานบาบัดที่ได้รับรองจากทางราชการ) โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคเลือดทุกชนิดโรคหัวใจซึ่งแพทย์วินิจฉัยแล้วว่าไม่สามารถปฏิบัติงานได้ และโรคติดต่ออื่นๆ ที่ร้ายแรงอันเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
  4.7 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
  4.8 ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว
  4.9 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษต้องออกจากงานของธนาคาร หรือออกจากราชการ หรือออกจากองค์กรของรัฐบาล หรือสถาบันอื่น
  4.10 ไม่เคยต้องคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก ไม่ว่าจะได้รับโทษจาคุกจริงหรือไม่ เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษหรือพ้นระยะเวลาการรอการลงโทษหรือรอการลงโทษ แล้วแต่กรณีเกินห้าปี
  4.11 ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน เพราะทุจริตต่อหน้าที่
  4.12 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
  4.13 ไม่เคยทุจริตในการสอบเข้าเป็นผู้ช่วยพนักงาน หรือ พนักงาน ธ.ก.ส. มาก่อน
  5. อัตราเงินเดือน
  ธนาคารกาหนดให้ผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งในครั้งนี้เป็นระดับ 4 เท่านั้น และให้ได้รับเงินเดือนตามที่ธนาคารกาหนด โดยมีรายละเอียด ดังนี้
  5.1 ผู้สาเร็จวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ตรงคุณสมบัติในตาแหน่งที่สมัครตามประกาศของธนาคาร ให้ได้รับเงินเดือน 11,000 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) รวมกับอัตราเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวรวมเป็นเงินเดือนละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
  5.2 ผู้สาเร็จวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทที่ตรงคุณสมบัติในตาแหน่งที่สมัครตามประกาศของธนาคาร ให้ได้รับเงินเดือน 12,000 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) รวมกับอัตราเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวรวมเป็นเงินเดือนละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
  ทั้งนี้ ธนาคารจะไม่นาค่าประสบการณ์มาพิจารณาเป็นเงินเดือนเพิ่มเติม
  6. การสมัคร
  6.1 ผู้สมัครจะต้องอ่านประกาศการรับสมัครและรับผิดชอบตรวจสอบตนเองว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษา และคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครทุกประการ หากธนาคารตรวจพบว่าคุณสมบัติของผู้สมัครท่านใดไม่ตรงตามที่ธนาคารกาหนดไว้ ธนาคารจะตัดรายชื่อออกจากผู้สอบทุกขั้นตอน หรือในกรณีที่ดาเนินการจ้างแล้วธนาคารจะเลิกจ้างทันที โดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ ทั้งสิ้นได้
  4
  6.2 ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามประกาศของธนาคาร สามารถสมัคร ได้ทางอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://www.baac.or.th หรือ http://www.baacapplicant.com ตั้งแต่วันที่ 13 – 19 มกราคม 2557 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัคร ติดต่อที่กลุ่มงานสรรหาและคัดเลือก โทร. 0-2558-6100 ต่อ 8331-2, 8334-5 กรณีมีข้อสงสัยหรือขัดข้องในการสมัครเกี่ยวกับโปรแกรมการรับสมัคร ติดต่อที่โทร. 0-2244-5880-1 ในวันทาการ จันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 -16.30 น.
  6.3 การเลือกตาแหน่งที่สมัคร และพื้นที่ปฏิบัติงาน
  ผู้สมัครสามารถเลือกสอบตาแหน่งที่มีคุณสมบัติตรงกับประกาศได้เพียง 1 ตาแหน่ง เท่านั้น
  ทั้งนี้ ธนาคารได้กาหนดให้มีเขตพิเศษ โดยผู้สมัครสามารถเลือกเขตพิเศษเพิ่มเติมได้
  1 เขตพิเศษ (จะเลือกหรือไม่เลือกก็ได้) โดยมีรายละเอียดและคุณสมบัติ ดังนี้
  1) ปฏิบัติงานพัฒนาธุรกิจ
  พื้นที่
  เขตดาเนินงาน
  คุณสมบัติเพศ
  คุณสมบัติภูมิลาเนา
  เขตปกติ
  ทุกจังหวัดยกเว้นเขตพิเศษที่ 1-2
  ไม่จากัดเพศ
  ไม่จากัดภูมิลาเนา
  เขตพิเศษที่ 1
  แม่ฮ่องสอน
  เพศชายเท่านั้น
  ไม่จากัดภูมิลาเนา
  เขตพิเศษที่ 2
  ปัตตานี ยะลา นราธิวาส
  เพศชายเท่านั้น
  ต้องมีภูมิลาเนา*
  2) ปฏิบัติงานการเงิน
  พื้นที่
  เขตดาเนินงาน
  คุณสมบัติเพศ
  คุณสมบัติภูมิลาเนา
  เขตปกติ
  ทุกจังหวัดยกเว้นเขตพิเศษที่ 1-2
  ไม่จากัดเพศ
  ไม่จากัดภูมิลาเนา
  เขตพิเศษที่ 1
  แม่ฮ่องสอน
  ไม่จากัดเพศ
  ไม่จากัดภูมิลาเนา
  เขตพิเศษที่ 2
  ปัตตานี ยะลา นราธิวาส
  ไม่จากัดเพศ
  ต้องมีภูมิลาเนา*
  * หมายถึง ผู้สมัครต้องมีภูมิลาเนา ดังนี้
  1) มีภูมิลาเนาตามทะเบียนบ้านของตนเอง หรือ
  2) มีภูมิลาเนาตามทะเบียนบ้านของบิดา – มารดา ของตนเอง หรือ
  3) มีภูมิลาเนาตามทะเบียนบ้านของคู่สมรส หรือ
  4) มีภูมิลาเนาตามทะเบียนบ้านของบิดา – มารดา ของคู่สมรส
  ผู้สมัครสามารถเลือกเขตพื้นที่ปฏิบัติงานแบบใดแบบหนึ่ง โดยสรุปได้ ดังนี้
  แบบที่ 1 เขตปกติ
  แบบที่ 2 เขตปกติ และเลือกเขตพิเศษที่ 1
  แบบที่ 3 เขตปกติ และเลือกเขตพิเศษที่ 2
  5
  ทั้งนี้ ผู้สมัครที่เลือกเขตพิเศษควรศึกษารายละเอียดเงื่อนไขการเรียกตัวปฏิบัติงานที่ธนาคารกาหนดไว้ตามข้อ 12.3
  6.4 ผู้สมัครต้องบันทึกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนที่กาหนดและสั่งพิมพ์ใบแบบชาระค่าธรรมเนียมการสอบในกระดาษ A4 แล้วต้องนาแบบชาระเงินค่าธรรมเนียมการสอบไปยื่นชาระเงินที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้ทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 13 – 21 มกราคม 2557 เท่านั้น ในเวลาทาการของธนาคาร (08.30 – 15.30 น.) โดยมีรายละเอียดดังนี้
  1) ค่าธรรมเนียมการสอบ 280 บาท
  2) ค่าธรรมเนียมธนาคาร และค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต 20 บาท
  ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องอ่านและตรวจสอบข้อมูลการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนบันทึกการสมัคร และสามารถสมัครได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น หากผิดพลาดธนาคารจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น และจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในการสมัครได้ในภายหลัง การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชาระเงินค่าธรรมเนียมการสอบภายในระยะเวลาที่ธนาคารกาหนดเท่านั้น โดยธนาคารจะไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
  ผู้สมัครสามารถตรวจสอบผลการชาระเงินได้ทางเว็บไซต์ http://www.baacapplicant.com ภายใน 3 วันทาการหลังจากการชาระเงิน
  7. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน
  ธนาคารกาหนดให้มีการสอบข้อเขียนภายในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เท่านั้น และธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการจัดห้องสอบตามที่ธนาคารเห็นสมควร และไม่เรียกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้ารับการสอบข้อเขียน โดยไม่จาเป็นต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบ และผู้สมัครจะอ้างสิทธิใด ๆ โต้แย้งมิได้
  ธนาคารจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียน สถานที่สอบ และวันที่สอบข้อเขียน ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 ทางเว็บไซต์ http://www.baac.or.th หรือ http://www.baacapplicant.com และผู้สมัครจะต้องสั่งพิมพ์ใบสมัครลงในกระดาษ A4 พร้อมทั้งติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าทดสอบที่สนามสอบที่ธนาคารกาหนด
  8. การสอบคัดเลือก
  8.1 การสอบข้อเขียน ธนาคารกาหนดให้มีการสอบข้อเขียนในวันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2557 โดยมีรายละเอียดในการสอบข้อเขียนดังนี้
  8.1.1 วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (Aptitude Test) ใช้เวลาในการสอบ 1 ชั่วโมง 30 นาที (100 คะแนน) ได้แก่ ความสามารถเชิงคณิตศาสตร์ การคิดวิเคราะห์และเหตุผล ความสามารถทางด้านภาษา ความสามารถทางมิติสัมพันธ์ และความรู้ทางภาษาอังกฤษ
  6สมัครงาน ธ.ก.ส.,ธ.ก.ส. เปิดสอบ,สมัครสอบ ธ.ก.ส.,สอบ ธ.ก.ส. 2557
  8.1.2 วิชาความรู้เฉพาะตาแหน่ง ใช้เวลาในการสอบ 2 ชั่วโมง (100 คะแนน) ได้แก่
  1) ตาแหน่งปฏิบัติงานพัฒนาธุรกิจ – ความรู้เกี่ยวกับสินเชื่อเบื้องต้นและบัญชีเบื้องต้น ความรู้เกี่ยวกับ ธ.ก.ส. เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง การพัฒนาชนบทและชุมชน การตลาด หลักการบริหารเบื้องต้น
  เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น จริยธรรมและจรรยาบรรณ
  2) ตาแหน่งปฏิบัติงานการเงิน – ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชี ความรู้เกี่ยวกับสินเชื่อเบื้องต้น การเงินการธนาคาร ความรู้เกี่ยวกับ ธ.ก.ส. เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง การพัฒนาชนบทและชุมชน การตลาด
  หลักการบริหารเบื้องต้น เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น จริยธรรมและจรรยาบรรณ
  8.1.3 วิชาความละเอียดแม่นยา ใช้เวลาในการสอบ 30 นาที (50 คะแนน)
  8.2 การทดสอบบุคลิกภาพ ธนาคารจะดาเนินการเฉพาะผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียน
  9. เกณฑ์การพิจารณาผู้ผ่านเกณฑ์
  9.1 ผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียนต้องได้คะแนนในแต่ละวิชาไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 หากมีผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียนน้อยกว่าจานวนที่ธนาคารต้องการ ธนาคารจะพิจารณาลดหย่อนเกณฑ์คะแนนตามหลักเกณฑ์การวัดผล เพื่อให้ได้ผู้ผ่านเกณฑ์ตามจานวนที่ธนาคารต้องการ แต่คะแนนในแต่ละวิชาต้องไม่ต่ากว่าร้อยละ 50 โดยธนาคารจะพิจารณาลดเกณฑ์คะแนนข้อเขียนตามลาดับ ดังนี้
  ลาดับที่ 1 คะแนนวิชาความละเอียดแม่นยา
  ลาดับที่ 2 คะแนนวิชาความรู้เฉพาะตาแหน่ง
  ลาดับที่ 3 คะแนนวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป
  หากผู้ผ่านเกณฑ์มีไม่เพียงพอกับอัตราว่างที่ต้องการ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในพิจารณาลดหย่อนเกณฑ์โดยใช้วิธีอิงกลุ่ม ซึ่งคะแนนในการพิจารณาลดหย่อนต้องอยู่ในเกณฑ์ที่ธนาคารยอมรับได้
  ทั้งนี้ หากปรากฏว่าผู้ผ่านเกณฑ์ข้างต้นมีจานวนผู้ที่เลือกเขตพิเศษที่ 1 น้อยกว่าร้อยละ 2 และเขตพิเศษที่ 2 น้อยกว่าร้อยละ 8 ของจานวนความต้องการ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาผู้ผ่านเกณฑ์ที่เลือกพื้นที่เขตพิเศษเพิ่มเติมไม่เกินร้อยละข้างต้น และผู้ผ่านเกณฑ์ต้องได้คะแนนในแต่ละวิชาไม่ต่ากว่าร้อยละ 50 หากมีผู้ผ่านเกณฑ์การสอบมีน้อยกว่าจานวนที่ธนาคารต้องการ ธนาคารจะพิจารณาลดหย่อนเกณฑ์คะแนนตามหลักเกณฑ์การวัดผลโดยวิธีอิงกลุ่ม เพื่อเป็นบัญชีแนบท้ายประกาศผลการสรรหาคัดเลือก
  9.2 การทดสอบบุคลิกภาพ (ไม่มีคะแนนแต่มีการพิจารณาผลผ่าน / ไม่ผ่าน) โดยผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกต้องมีผลการทดสอบบุคลิกภาพอยู่ในเกณฑ์ปกติจึงพิจารณาให้เป็นผู้ผ่านเกณฑ์การสอบในครั้งนี้ และธนาคารจะกาหนดวันเข้ารับการทดสอบบุคลิกภาพอีกครั้งภายหลังประกาศผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียน
  7
  10. เอกสารการสมัครงานที่จะต้องเตรียมมาในวันทดสอบบุคลิกภาพ
  ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบคุณสมบัติของตนเองให้ถูกต้องตามที่ธนาคารกาหนด ซึ่งธนาคารจะตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครในวันสอบบุคลิกภาพ โดยผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียนต้องนาเอกสารมาแสดงในวันสอบบุคลิกภาพเป็นเอกสารตัวจริงและสาเนาภาพถ่าย จานวน 2 ชุด ดังนี้
  10.1 ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ใบปริญญาบัตร ที่แสดงไว้ว่าเป็นผู้ที่มีวุฒิการศึกษาตรงกับตาแหน่งที่สมัครสอบ ทั้งนี้ ใบรายงานผลการศึกษาจะต้องระบุข้อความต่อไปนี้
  1) ชื่อ – สกุล ของผู้สมัครสอบ
  2) สาขาวิชา/ วิชาเอก/ โปรแกรมวิชา/ แขนงวิชา ตามประกาศของธนาคาร
  3) วันที่สาเร็จการศึกษา ต้องเป็นวันที่สภามหาวิทยาลัย หรือสถานศึกษา
  อนุมัติปริญญา ซึ่งผู้สมัครจะต้องสาเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติ
  ปริญญาเรียบร้อยแล้ว ภายในวันที่ 19 มกราคม 2557
  10.2 หนังสือรับรองการทางานที่ระบุถึงตาแหน่งงานและลักษณะงานที่ปฏิบัติเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
  10.3 บัตรประจาตัวประชาชน
  10.4 ทะเบียนบ้าน
  10.5 ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล และใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล (เฉพาะผู้ผ่านเกณฑ์ปฏิบัติงานพัฒนาธุรกิจ)
  10.6 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดา ขนาด 1 นิ้ว จานวน 2 รูป ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
  10.7 หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสาคัญการสมรส หนังสือสาคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี)
  หากไม่นาเอกสารดังกล่าวมายื่นในวันสอบบุคลิกภาพหรือไม่ครบถ้วน หรือคุณสมบัติของท่านใดไม่ตรงตามที่ธนาคารกาหนด ธนาคารจะตัดรายชื่อออกจากผู้สอบทุกขั้นตอน หรือในกรณีที่ดาเนินการจ้างแล้วธนาคารจะเลิกจ้างทันที โดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ ทั้งสิ้น
  ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร และให้ถือคาวินิจฉัยของธนาคารเป็นที่สุด ซึ่งผู้สมัครไม่สามารถโต้แย้งได้
  11. การประกาศผลการสอบคัดเลือก
  11.1 ธนาคารจะประกาศผลการสอบข้อเขียนเรียงลาดับตามเลขประจาตัวสอบ เพื่อเข้ารับการทดสอบบุคลิกภาพ
  11.2 ธนาคารจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาคัดเลือก โดยเรียงลาดับจากผลคะแนนรวมการสอบข้อเขียน กรณีมีผู้ผ่านเกณฑ์ได้คะแนนรวมเท่ากันให้พิจารณาจัดลาดับ โดยใช้ปัจจัยในการเรียงลาดับทีละปัจจัย ดังนี้
  8
  ปัจจัยที่ 1 วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป โดยหากมีคะแนนวิชาความรู้ความสามารถทั่วไปเท่ากัน ธนาคารจะพิจารณาจากปัจจัยที่ 2 เป็นลาดับถัดไป
  ปัจจัยที่ 2 วิชาความรู้เฉพาะตาแหน่ง โดยหากมีคะแนนวิชาความรู้เฉพาะตาแหน่งเท่ากัน ธนาคารจะพิจารณาจากปัจจัยที่ 3 เป็นลาดับถัดไป
  ปัจจัยที่ 3 วิชาความละเอียดแม่นยา โดยหากมีคะแนนวิชาความรู้ละเอียดแม่นยาเท่ากันอีก ธนาคารจะพิจารณาจากปัจจัยที่ 4 เป็นลาดับถัดไป
  ปัจจัยที่ 4 เลขประจาตัวสอบ
  12. เงื่อนไขการเรียกตัวปฏิบัติงาน
  12.1 ผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติถูกต้องตรงตามประกาศรับสมัครทุกประการ หากปรากฏว่าคุณสมบัติของท่านใดไม่ตรงตามที่ธนาคารกาหนดไว้ จะไม่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อปฏิบัติงานพัฒนาธุรกิจ ระดับ 4 หรือปฏิบัติงานการเงินระดับ 4 และธนาคารจะตัดรายชื่อออกจากผู้สอบทุกขั้นตอน หรือในกรณีที่ดาเนินการจ้างแล้วธนาคารจะเลิกจ้างทันทีโดยไม่มีข้อแม้ใดๆ ทั้งสิ้น
  12.2 เพื่อประโยชน์ของธนาคาร ธนาคารจะพิจารณาโยกย้ายสับเปลี่ยนตาแหน่ง บรรจุและแต่งตั้งบัญชีภายในธนาคารก่อน เพื่อให้ทราบอัตราว่างที่แน่ชัดของส่วนงาน แล้วจึงพิจารณาแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาคัดเลือกในบัญชีสารองเรียงตามลาดับของการประกาศผลการสอบคัดเลือกและตามอัตราว่าง
  12.3 ผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาคัดเลือกที่เลือกเฉพาะเขตปกติ จะได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งพัฒนาธุรกิจระดับ 4 หรือ ตาแหน่งการเงินระดับ 4 โดยพิจารณาแต่งตั้งเรียงลาดับตามอัตราว่างหรือความจาเป็น
  ของส่วนงาน หากถึงลาดับแล้ว ผู้อยู่ในบัญชีสารองไม่พร้อมหรือไม่ประสงค์ที่จะไปปฏิบัติงานใน สนจ./ส่วนงานที่มี
  อัตราว่างในขณะนั้น ให้ถือว่าท่านสละสิทธิ์และธนาคารจะตัดสิทธิ์ในการเป็นผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกในบัญชีสารอง และจะแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาคัดเลือกลาดับถัดไป
  สาหรับผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาคัดเลือกที่เลือกเขตพิเศษด้วยนั้น ธนาคารจะพิจารณาแต่งตั้งโดยมีรายละเอียดดังนี้
  1) กรณีที่ขณะนั้นธนาคารมีอัตราว่างในเขตพิเศษ ธนาคารพิจารณาแต่งตั้งเรียงลาดับตามอัตราว่างของเขตพิเศษเป็นลาดับแรก หากถึงลาดับแล้ว ผู้อยู่ในบัญชีสารองที่เลือกเขตพิเศษไม่พร้อมหรือไม่ประสงค์
  ที่จะไปปฏิบัติงานในเขตพิเศษที่มีอัตราว่างในขณะนั้น ให้ถือว่าท่านสละสิทธิ์และธนาคารจะตัดสิทธิ์ในการเป็นผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกในบัญชีสารองทุกบัญชี และธนาคารจะแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาคัดเลือกลาดับถัดไป
  2) กรณีขณะนั้นธนาคารไม่มีอัตราว่างในเขตพิเศษ ธนาคารพิจารณาแต่งตั้งเรียงลาดับ
  ตามอัตราว่างของ สนจ./ส่วนงาน หากถึงลาดับแล้ว ผู้อยู่ในบัญชีสารองปกติไม่พร้อมหรือไม่ประสงค์ที่จะไปปฏิบัติงานใน สนจ./ส่วนงานที่มีอัตราว่างในขณะนั้น ให้ถือว่าท่านสละสิทธิ์และธนาคารจะตัดสิทธิ์ในการเป็นผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกในบัญชีสารองปกติแต่ยังให้คงสิทธิ์ในการเลือกไปปฏิบัติงานเขตพิเศษเท่านั้น และจะแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาคัดเลือกลาดับถัดไป
  9
  ทั้งนี้ หากธนาคารมีบัญชีผู้ผ่านเกณฑ์ตามบัญชีแนบท้ายประกาศผลการสรรหาคัดเลือก ธนาคารจะพิจารณาแต่งตั้งภายหลังจากไม่มีผู้แสดงความประสงค์ไปปฏิบัติงานในเขตพิเศษจากบัญชีสารอง หากถึงลาดับแล้ว ผู้อยู่ในบัญชีแนบท้ายไม่พร้อมหรือไม่ประสงค์ที่จะไปปฏิบัติงานใน สนจ./ส่วนงานที่มี อัตราว่างในขณะนั้น ให้ถือว่าสละสิทธิ์และธนาคารจะตัดรายชื่อในการเป็นผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกในบัญชีแนบท้าย และธนาคารจะแต่งตั้งผู้ผ่านเกณฑ์ลาดับถัดไป
  12.4 ธนาคารจะเรียกตัวผู้ผ่านเกณฑ์เรียงตามลาดับ และตามอัตราว่าง ซึ่งผู้ที่ผ่านเกณฑ์ จะต้องผ่านการตรวจสุขภาพ การทาหนังสือค้าประกัน และสืบประวัติตามที่ธนาคารกาหนด หากไม่ผ่านตามเงื่อนไข ที่ธนาคารกาหนด ธนาคารเลิกจ้างทันที โดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ ทั้งสิ้น
  12.5 กรณีส่วนงานภายในธนาคารนอกเหนือจากตาแหน่งที่ประกาศรับสมัครมีอัตราว่าง ธนาคารขอสงวนสิทธิ์เรียกตัวผู้ผ่านเกณฑ์ในบัญชีสารองที่เหลืออยู่โดยพิจารณาจากคุณสมบัติที่เหมาะสม ได้แก่ วุฒิการศึกษา ขีดความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับตาแหน่ง เพื่อเข้ารับการพิจารณาตามที่ธนาคารกาหนด และเรียกตัวผู้ผ่านเกณฑ์ตามตาแหน่งที่ว่างได้โดยไม่เรียงลาดับ
  12.6 ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งจะต้องอยู่ปฏิบัติงานในตาแหน่งนั้น ๆ และสานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด ที่เลือกไปปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 2 ปี สาหรับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งในเขตพิเศษต้องปฏิบัติงานในตาแหน่ง นั้น ๆ และสานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดที่ไปปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 3 ปี
  13. เงื่อนไขการทดลองปฏิบัติงาน
  ธนาคารกาหนดให้มีการทดลองปฏิบัติงานในตาแหน่งที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง ต้องผ่านการทดลองปฏิบัติงานจากส่วนงานต้นสังกัดเมื่อปฏิบัติงานครบ 90 วัน โดยผู้ผ่านเกณฑ์การทดลองปฏิบัติงานต้องมีคะแนนการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 หากไม่ผ่านเกณฑ์ ธนาคารอาจจะพิจารณาให้ทดลองปฏิบัติงานเพิ่มเติมอีก 90 วัน และจะประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานใหม่อีกครั้ง หากปรากฏว่ามีผลคะแนน
  การทดลองปฏิบัติงานต่ากว่าร้อยละ 80 ธนาคารจะเลิกจ้างทันที โดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ
  ทั้งนี้ การบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานธนาคาร จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขและนโยบายการจ้างของธนาคาร
  ผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาคัดเลือกที่ยังไม่ได้รับการแต่งตั้ง ธนาคารจะขึ้นบัญชีสารองไว้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2559
  ประกาศ ณ วันที่ 10 มกราคม 2557
  ลงชื่อ สุวิทย์ ตรีรัตน์ศิริกุล
  (นายสุวิทย์ ตรีรัตน์ศิริกุล)
  รองผู้จัดการ ทาการแทน
  ผู้จัดการ
  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

  อ่านต่อคลิกเลือกหน้า: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |


  วิธีการสมัครงานพนักงาน ธ.ก.ส. :รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 07 ก.พ. 2557
  สอบวันที่: 16 ก.พ. 2557
  ประกาศผลสอบ:
  ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
  เว็บไซต์ ธ.ก.ส. คลิกที่นี่

 • งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับสมัครสอบ [ข้าราชการ] 20 ม.ค. -07 ก.พ. 2557  นายช่างภาพปฏิบัติงาน

  "กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับสมัครสอบ [ข้าราชการ] 20 ม.ค. -07 ก.พ. 2557  นายช่างภาพปฏิบัติงาน"

  ลิงค์: https://iqepi.com/12396/ หรือ
  ตำแหน่ง: นายช่างภาพปฏิบัติงาน
  ระดับการศึกษา: ปวช.  ปวส.  
  อัตราเงินเดือน: 9,400-12,650
  อัตราว่าง: 2
  ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 20 ม.ค. – 07 ก.พ. 2557
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  รายละเอียดวุฒิ : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางเทคโนโลยีการถ่ายภาพ หรือ ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและวีดีทัศน์
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาปฏิบัติงานด้านช่างภาพ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
  โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
  ๒.๑ ด้านการปฏิบัติการ
  (๑) ถ่ายภาพ ถ่ายวีดีทัศน์ บันทึกภาพยนตร์ ในเรื่องต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
  (๒) ตกแต่ง ตัดต่อลำดับภาพบันทึกเสียงรวมถึงการปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับฟิล์มภาพยนตร์เพื่อให้ผลงานเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้
  (๓) ปฏิบัติงานในเรื่องล้าง-อัดภาพและตรวจสอบความถูกต้องของภาพถ่ายที่ถ่ายมาได้เพื่อให้ได้มาซึ่งภาพถ่ายที่คมชัดและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานต่อไป
  (๔) ปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับไมโครฟิล์ม เช่น ให้เลขรหัส บันทึกเอกสารลงในไมโครฟิล์ม รวมทั้งตรวจสอบและจัดเก็บ และจัดส่งไมโครฟิล์มให้บริษัทเอกชนที่รับจ้างล้าง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
  (๕) จัดหมวดหมู่เก็บรักษาและควบคุมการเบิกจ่ายฟิล์มหรือเอกสารแผนที่ต่าง ๆ เพื่อให้การปฏิบัติดำเนินไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว
  (๖) ถ่ายภาพต่าง ๆ เพื่อประกอบการวิเคราะห์ วิจัยผลงานทางวิชาการ ทำแบบพิมพ์ต่าง ๆ
  (๗) จัดทำและวางแผนที่รูปถ่ายทางอากาศลงในวัสดุต่าง ๆ และตรวจสอบความถูกต้องเพื่อนำไปใช้เป็นเอกสารหรือข้อมูลสนับสนุนกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  ๒.๒ ด้านการบริการ
  (๑) ให้บริการสำเนาภาพถ่าย วีดีทัศน์ ภาพยนตร์ และไมโครฟิล์ม
  (๒) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การปฏิบัติงานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
  ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)
  – ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบของทางราชการและภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และความรู้ ความคิดเห็นเกี่ยวกับงานด้านช่างภาพ โดยวิธีสอบข้อเขียน (๑๐๐ คะแนน)
  – ทดสอบการปฏิบัติเกี่ยวกับการถ่ายภาพนิ่ง ถ่ายวีดีทัศน์ และระบบการตัดต่อภาพเบื้องต้น (๑๐๐ คะแนน)

  ข. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
  จะพิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน พฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นจากการสัมภาษณ์ รวมทั้งความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความรู้ในเรื่องการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย ทัศนคติ จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น
  ทั้งนี้ จะทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งก่อน และเมื่อสอบผ่านแล้ว จึงจะมีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)
  ทักษะ/สมรรถนะ : ไม่มี

  เงื่อนไข : ไม่รับโอน


  วิธีการสมัครงานข้าราชการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  

  สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
  สำนักบริหารกลาง การบริหารงานบุคคล กลุ่มการพัฒนาระบบ ถ.กรุงเกษม สะพานขาว เขตป้อมปรามศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 13 ก.พ. 2557
  สอบวันที่:
  ประกาศผลสอบ:
  ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

 • งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

  กระทรวงพาณิชย์ เปิดรับสมัครสอบ [ข้าราชการ] 20 ม.ค. -7 ก.พ. 2557  นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ

  "กระทรวงพาณิชย์ เปิดรับสมัครสอบ [ข้าราชการ] 20 ม.ค. -7 ก.พ. 2557  นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ"

  ลิงค์: https://iqepi.com/12395/ หรือ
  ตำแหน่ง: นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ
  ระดับการศึกษา: ปริญญาโท  
  อัตราเงินเดือน: 17,500-19,250
  อัตราว่าง: 13
  ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ,ส่วนภูมิภาค
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 20 ม.ค. – 7 ก.พ. 2557
  **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**


  รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระด้บเดียวกันในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ด้านการปฏิบัติการ
  (1) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจการค้า และบริการ การลงทุนและการตลาด นโยบาย มาตรการ ข้อตกลงทางการค้าทั้งภายในและระหว่างประเทศ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การกำหนดนโยบาย มาตรการ กฎระเบียบ ข้อตกลงทางการค้า การเจรจา การส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ และการแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางการค้า
  (2) ดำเนินการสำรวจ และติดตามข้อมูลด้านการผลิต และการจำหน่ายสินค้า และบริการ เพื่อศึกษาวิเคราะห์ภาวะความเคลื่อนไหวทางการค้าและการตลาด
  (3) ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับการพัฒนาระบบ วิธีการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

  ด้านการวางแผน
  วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด

  ด้านการประสานงาน
  (1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
  (2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้าง ความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

  ด้านการบริการ
  (1) ให้คำปรึกษาแนะนำในระดับเบื้องต้นแก่ผู้ประกอบการ บุคคลทั่วไป รวมทั้งหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้รับบริการได้ข้อมูลและสามารถดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ
  (2) ให้บริการข้อมูลวิชาการ สถิติการค้า การตลาดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตอบข้อหารือต่างๆ ในระดับเบื้องต้นแก่ผู้ประกอบการ บุคคลทั่วไป รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ข้อมูลด้านการพาณิชย์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของผู้ประกอบการ บุคคลทั่วไป และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ทดสอบความรู้ความสามารถโดยวิธีสอบข้อเขียนเกี่ยวกับ
  1. ความรู้ความสามารถทั่วไปเกี่ยวกับภารกิจของกระทรวงพาณิชย์ทั้งในด้านเศรษฐกิจการค้าภายในประเทศและระหว่างประเทศ
  2.ทักษะและความรู้ความสามารถเชิงวิเคราะห์ในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าไทยสู่ประชาคมอาเซียน
  3. ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
  ทักษะ/สมรรถนะ : –

  เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข


  วิธีการสมัครงานข้าราชการ กระทรวงพาณิชย์ :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  

  สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ สำนักบริหารงานบุคคล ชั้น 8 (ห้อง 30817)
  44/100 ถ.นนทบุรี 1 อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 12 ก.พ. 2557
  สอบวันที่:
  ประกาศผลสอบ:
  ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

 • งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

  กรมประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครสอบ [ข้าราชการ] 7 -28 ม.ค. 2557  ,นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ,นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

  "กรมประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครสอบ [ข้าราชการ] 7 -28 ม.ค. 2557  ,นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ,นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน"

  ลิงค์: https://iqepi.com/12393/ หรือ
  ตำแหน่ง: ,นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ,นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
  ระดับการศึกษา: ปวส.  ปริญญาตรี  
  อัตราเงินเดือน: 11,500-16,500
  อัตราว่าง: 5
  ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ,ระนอง
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 7 – 28 ม.ค. 2557
  **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**


  ชื่อตำแหน่ง : นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
  อัตราเงินเดือน : 11,500 – 12,650 บาท
  ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปวส.
  รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
  2. เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาคก) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ของ ก.พ.
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ด้านการปฏิบัติการ
  (1) สำรวจ เขียนแบบ ประมาณการ ติดตั้ง ซ่อม ประดิษฐ์ ดัดแปลง ปรับปรุง ควบคุมการใช้งาน ดูแล บำรุงรักษา และใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักรกลไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า ระบบเครื่องปรับอากาศ ระบบไฟฟ้าสื่อสารและโทรคมนาคม ระบบสารสนเทศ ระบบควบคุมอัตโนมัติ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบคอมพิวเตอร์ รับส่งข้อมูลข่าวสาร ในภารกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพตอบสนอบความต้องการของหน่วยงานภายใน และภายนอก
  (2) จัดทำทะเบียน รวมรวม และเก็บข้อมูลทางสถิติของการใช้งาน เพื่อการวางแผนบำรุงรักษา
  (3) ปรับเทียบค่ามาตรฐานตามภารกิจที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการออกใบรับรองตามที่หน่วยงาน หรือกฎหมายกำหนด
  (4) ถ่ายภาพ , ตัดต่อภาพ

  2. ด้านการบริการ
  (1) ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา แก้ไขปัญหา ให้แก่ผู้ใช้งานและผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
  (2) ประสาน แลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานเพื่อประกอบการปฏิบัติงานได้อย่างครอบคลุม และมีประสิทธิภาพ

  ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1. ความรู้พื้นฐานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  2. ความรู้พื้นฐานระบบเสียงและระบบภาพ
  3. ระบบสายส่งและระบบสายอากาศวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
  4. วิทยุกระจายเสียง ระบบ AM และระบบ FM
  5. ระบบโทรทัศน์ในประเทศไทย
  6. ระบบเชื่อมโยงสัญญาณวิทยุกระจายเสียง-วิทยุโทรทัศน์-สื่อสารโทรคมนาคม
  7. การประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์ในวิทยุกระจายเสียง-วิทยุโทรทัศน์
  8. เทคโนโลยีสารสนเทศ และมัลติมีเดีย
  9. ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ,อุปกรณ์ และระบบอินเตอร์เน็ต
  10. เทคโนโลยีดิจิตอลในวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
  11. ระบบไฟฟ้ากำลัง ระบบแสงสว่าง และระบบปรับอากาศ
  12. ระบบบำรุงรักษาอุปกรณ์วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์


  ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
  อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
  ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  รายละเอียดวุฒิ : 1.ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
  2.เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก) ระดับปริญญาตรีของ ก.พ.
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1.ด้านการปฏิบัติการ
  (1)จัดทำบัญชี เอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงิน ทั้งเงินในและเงินนอกงบประมาณ เงินทุนหมุนเวียน เพื่อแสดงสถานะทางการเงินและใช้เป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีการบัญชีของส่วนราชการ
  (2)รวบรวมข้อมูล และรายงานการเงินของส่วนราชการ เพื่อพร้อมที่จะปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องและทันสมัย
  (3)จัดทำและจัดสรรงบประมาณแก่หน่วยงานของรัฐเพื่อให้การจัดสรรงบประมาณตรงกับความจำเป็น และวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงาน
  (4)ศึกษาวิเคราะห์ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้การใช้จ่ายเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการจัดทำและจัดสรรงบประมาณ
  (5)ดูแลการรับและจ่ายเงิน สถานะทางการเงิน ตรวจสอบเอกสารสำคัญการรับ–จ่ายเงินเพื่อให้การรับ–จ่ายเงินขององค์กรมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติการถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติของราชการ
  (6) ถ่ายทอดความรู้ด้านการเงินและบัญชี แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เช่น ให้คำแนะนำในการปฏิบัติงาน วางโครงการกำหนดหลักสูตรและฝึกอบรม จัดทำคู่มือประจำสำหรับการฝึกอบรมและวิธีใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่ถูกต้อง เป็นต้น เพื่อถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและข้อกำหนด
  2.ด้านการวางแผน
  วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
  3.ด้านการประสานงาน
  (1)ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
  (2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
  4.ด้านการบริการ
  (1)ให้คำแนะนำ ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีที่ตนมีความรับผิดชอบในระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์
  (2)จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทำสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทำฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ
  ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1.ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารการเงิน การคลังภาครัฐ
  2.ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชี


  เงื่อนไข : ไม่รับโอน 


  วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมประชาสัมพันธ์ :รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
  สอบวันที่:
  ประกาศผลสอบ:
  ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
  เว็บไซต์ กรมประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่