• งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ เจ้าหน้าที่ธุรการ (27 มิ.ย. – 10 ก.ค. 2556)

  ฝากประชาสัมพันธ์

  สำนักส่งเสริมการผลิตข้าวเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

  สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว กรมการข้าว ประกาศรับสมัครบุุคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป 

  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

  ระดับการศึกษา ปวช.ทุกสาขา

  อัตราเงินเดือน 9,960 บาท

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ มีหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการ งานสารบรรณ งานการเจ้าหน้าที่ งานการประชุม งานประสานราชการทั่วไป และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  ความรู้ความสามารถ

    Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

  • มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการ และงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่
  • มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน
  • มีจริยธรรมประพฤติถูกต้องตามหลักกฎหมาย และคุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพ
  • มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์เข้าใจในสถานการณ์ ประเด็น ปัญหา แนวคิดหลักทฤษฎีต่างๆ
  • มีความยืดหยุ่นผ่อนปรน สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น
  • มีใจรักในการให้บริการ
  • มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์

  วิธีการสมัครงานราชการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว :

  ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กรมการข้าว สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ฝ่ายบริหารทั่วไป

  ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2556 – 10 กรกฎาคม 2556 ในวันและเวลาราชการ

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 11 ก.ค. 2556
  สอบวันที่:   2556
  ประกาศผลสอบ:   2556
  ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

  ฝากประชาสัมพันธ์