Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จ.ชัยนาท เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล,พนักงานประจำห้องทดลอง,เจ้าพนักงานการเกษตร,เจ้าพนักงานระบบงานคอมพิวเตอร์,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (16 – 22 ส.ค. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แชร์เลย         […]


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •