Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง เปิดรับสมัครสอบ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ประมง (28 พ.ย. – 9 ธ.ค. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แชร์เลย         […]


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง เปิดรับสมัครสอบ พนักงานราชการ นายช่างโยธา (28 พ.ย. – 9 ธ.ค. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แชร์เลย         […]


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง เปิดรับสมัครสอบ พนักงานราชการ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง (28 พ.ย. – 9 ธ.ค. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แชร์เลย         […]


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง เปิดรับสมัครสอบ พนักงานราชการ พนักงานผู้ช่วยประมง (28 พ.ย. – 09 ธ.ค. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แชร์เลย         […]


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นักวิชาการประมง,นักวิชาการช่างศิลป์,เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์,เจ้าหน้าที่ประมง,ช่างไม้,นายช่างโยธา,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน, (25 เม.ย. – 3 พ.ค. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แชร์เลย         […]


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •