สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รับโอน  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (บัดนี้ – 27 ก.ย. 2556)

สำนักงานปลัดกระทรวงเ

Read more

สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดรับสมัครสอบ ข้าราชการ [รับโอน]นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ/ชำนาญการ (บัดนี้ – 20 ก.ย. 2556)

สำนักงานปลัดกระทรวงเ

Read more

สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ เจ้าพนักงานธุรการนายช่างเทคนิคนักวิเทศสัมพันธ์นักอุตุนิยมวิทยา (24 – 28 มิ.ย. 2556)

สำนักงานปลัดกระทรวงเ

Read more

สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ (25 มี.ค. – 18 เม.ย. 2556)

สำนักงานปลัดกระทรวงเ

Read more