Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักจัดการงานทั่วไป เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา และนายช่างเทคนิค (5 – 9 ส.ค. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แชร์เลย         […]


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นักทรัพยากรบุคคล (10 – 20 พ.ค. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แชร์เลย         […]


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นิติกร,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นายช่างเทคนิค (22 – 30 เม.ย. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แชร์เลย         […]


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •