Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ,เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (2 – 6 ก.ย. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แชร์เลย         […]


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นิติกร,พนักงานวิเคราะห์จัดเก็บข้อมูล,นักจัดการงานทั่วไป,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,วิเทศสัมพันธ์ (20 – 27 พ.ค. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แชร์เลย         […]


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •