• งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (26 มิ.ย. – 2 ก.ค. 2556)

  ฝากประชาสัมพันธ์

  สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

  สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

  ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มบริหารงานทั่วไป

  • ปฏิบัติงานที่ศูนย์ประสานงานฯ ประจำภูมิภาค ภาค เหนือ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่ศูนย์ประสานงานฯ ประจำภูมิภาค ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่ศูนย์ประสานงานฯ ประจำภูมิภาค ภาค ใต้ จังหวัดสงขลา จำนวน 1 อัตรา

  **โดยจะต้องทดลองปฏิบัติงานที่ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร ไม่น้อยกว่า 1 เดือน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการปฏิบัติงาน

  คุณสมบัติ

  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ทางวิทยาศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การบริหาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

    Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและการวางแผน ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน พิจารณา แนะแนว เกี่ยวกับนโยบายและเป้าหมายของส่วนราชการ หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือ ความมั่นคงในระดับประเทศ รวมถึงประเด็นปัญหาทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อประกอบการกำหนดนโยบาย จัดทำแผนหรือโครงการของส่วนราชการ หรือใช้เป็นข้อมูลสำหรับกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระดับประเทศ แล้วแต่กรณี รวมถึงช่วยปฏิบัติงานด้านธุรการและสารบรรณ ประสาน วิเคราะห์ จัดเตรียมเอกสารการประชุม บันทึกรายงานการประชุม ติดตามผลการดำเนินงานต่างๆ และ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  เงินเดือน  15,960 บาท

  วิธีการสมัครงานราชการสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี :

  ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานสรรหาบรรจุแต่งตั้งและทะเบียนประวัติ ส่วนบริหารงานบุคคล สำนักบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารพระจอมเกล้า ชั้น 3 ถ.พระราม 6 เขตราชเทวี กทม.

  ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2556 ในวันและเวลาราชการ

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 5 ก.ค. 2556
  สอบวันที่:   2556
  ประกาศผลสอบ: 26 ก.ค. 2556
  ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
  เว็บไซต์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คลิกที่นี่

  ฝากประชาสัมพันธ์