Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นักวิชาการวัฒนธรรม,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักประชาสัมพันธ์,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน,นักวิชาการวัฒนธรรม,นักวิชาการวัฒนธรรม,นักวิชาการพัสดุ,บุคลากร,นักวิชาการตรวจสอบภายใน (20 – 26 มี.ค. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แชร์เลย         […]


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •