Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับสมัครสอบ พนักงานราชการ นิติกร,นักวิชาการเงินและบัญชี (8 – 14 ต.ค. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับสมัครสอบ พนักงานราชการ

ตำแหน่ง: นิติกร,นักวิชาการเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน: 15,960
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: เลย
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ปริญญาตรีสาขา นิติศาสตร์, การบัญชี หรือบริหารธุรกิจ หรือพาณิชยศาสตร์หรือเศรษฐศาสตร์

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ :

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย ศาลากลางหลังเก่า ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย

เปิดรับสมัครตั้งแต่: 8 – 14 ต.ค. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 15 ต.ค. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ เจ้าหน้าที่กลุ่มประชาสัมพันธ์ ( – ไม่ระบุ – 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

ประกาศรับสมัครพนักงาน
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่กลุ่มประชาสัมพันธ์
อัตราว่าง 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11,600 บาท ปฏิบัติงาน จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-17.30 น.
เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
คุณวุฒิ ปริญญาตรี

ปฏิบัติงานที่:

วิธีการสมัครงานราชการสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา :

ส่งเอกสารข้อมูลประวัติส่วนตัว และตัวอย่างผลงานด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทวงการท่องเที่ยวและกีฬา เลขที่ 4 ถ.ราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. 10100 (ในวันและเวลาราชการ)

เปิดรับสมัครตั้งแต่: – ไม่ระบุ – 2556

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  ส.ค. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (5 – 26 ส.ค. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ชื่อตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 13300-14630 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาภาษาและวรรณคดี สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์ และสาขาวิชารัฐศาสตร์ ทางการบริหารรัฐกิจและทางรัฐประศาสนศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : – ด้านบริหารงานฝึกอบรม ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษา/วิเคราะห์หาความต้องการหรือจำเป็นในการฝึกอบรม ออกแบบ และพัฒนาโครงการฝึกอบรม จัดทำงบประมาณและบริหารโครงการฝึกอบรม กำหนดมาตรฐานนโยบายและระเบียบการดำเนินงานของโครงการฝึกอบรม ควบคุมโครงการฝึกอบรมให้ดำเนินตามนโยบายขององค์การ ประเมินผลโครงการฝึกอบรมและรายงานต่อฝ่ายบริหารขององค์การ และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
– ด้านบริหารงานบุคคล ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสรรหา โยกย้าย และประเมินบุคคลากร งานโครงสร้าง อัตรากำลังและระบบงาน การบริหารข้อมูลบุคคล งานวินัยข้าราชการ การจัดทำโครงการด้านบุคคลากรต่างๆ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบของหัวหน้างาน และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข

วิธีการสมัครงานราชการสำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ :

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ถึง วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 6 ก.ย. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์รับสมัครสอบ สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ คลิกที่นี่

635094972461193755_page_01

ดูรายละเอียดคลิกเลือกหน้า» 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ สำนักบริหารบุคคล เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (24 – 30 ก.ค. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ สำนักบริหารบุคคลเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : คัดเลือก
ชื่อตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 16400-18040 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : ปริญญาโท ในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ หรือสาขาวิชาภาษาและวรรณคดี ทางภาษาอังกฤษ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : เกี่ยวกับการจัดการฝึกอบรมและดำเนินการอบรมภาษาอังกฤษให้แก่ข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศสายสนับสนุน และข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจจากส่วนราชการอื่นๆ

เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข

วิธีการสมัครงานราชการสำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ สำนักบริหารบุคคล :

เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ถึง วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  ก.ค. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ เจ้าหน้าที่ประจำเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ -ก.ค. 2556 (บัดนี้ – ก.ค. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

สำนักบริหารกลาง  สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

รับสมัครพนักงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์  (1 อัตรา)

(ประกาศวันที่ 27 มิ.ย. 2556) 

อัตราเงินเดือน 10,900 บาท

การปฏิบัติงาน จันทร์ – ศุกร์  เวลา 08.30 – 17.30 น.
 

คุณสมบัติ
1. เพศหญิง อายุ 24 – 30 ปี
2. การศึกษา วุฒิปริญญาตรี

3. บุคลิกดี มีมนุษยสัมพันธ์ รักงานบริการ และสามารถทำงานร่วมกับบุคคลอื่นได้
4. มีทักษะการสนทนา, สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้ดี

5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้

 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

1. พบปะ ต้อนรับผู้มาติดต่อ/ประชุม ภายในหน่วยงาน

2. ประชาสัมพันธ์ แนะนำข้อมูลเบื้องต้นของหน่วยงานแก่ผู้มาติดต่อ

3. สนับสนุน การทำงานของกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 
สถานที่ปฏิบัติงาน

  สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. 10100

 

วิธีการสมัครงานราชการสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา :

  ส่งเอกสารประวัติด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มประชาสัมพันธ์  สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เลขที่4 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. 10100  (ในวันและเวลาราชการ)

 

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ 02 356 0711

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  ก.ค. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
เว็บไซต์ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา คลิกที่นี่


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นักจัดการงานทั่วไป,นักวิชาการพัสดุ (3 – 7 มิ.ย. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
อัตราเงินเดือน : 15960 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 5 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : – สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาบริหารรัฐกิจหรือรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขานิติศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรมบริการ และสาขาภาษา วรรณคดี ทางภาษาต่างประเทศ
– มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ
อัตราเงินเดือน : 15960 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : – สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาบริหารรัฐกิจหรือรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขานิติศาสตร์ และสาขาอุตสาหกรรมบริการ
– มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

วิธีการสมัครงานราชการสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา :

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ถึง วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2556 

ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง ได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เลขที่ 4 ถนนราชดำเนินนอก เขตป้อมปรามศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100 โทร. 0 2283 1500 ต่อ 1657

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
4 ถนนราชดำเนินนอก เขตป้อมปรามศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100 โทร. 0 2283 1500 ต่อ 1657

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 24 มิ.ย. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา คลิกที่นี่


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ พนักงานบริการ(คนพิการ) (7 – 27 พ.ค. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : พนักงานบริการ(คนพิการ)
อัตราเงินเดือน : 9,960 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535) คือ
(4.1) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม
(4.2) วัณโรคในระยะอันตราย
(4.3) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(4.4) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
(4.5) โรคพิษสุราเรื้อรัง
(5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535) มายื่นด้วย
สำหรับพระภิกษุและสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครและไม่อาจให้เข้าสอบ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ
1. การดูแล บำรุงรักษาและใช้อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ภายในสำนักงาน
2. ส่งหนังสือทั้งในและนอกสำนักงาน
3. ดูแลความเรียบร้อยในสำนักงานให้มีสภาพใช้งานเป็นปกติ
4. ปฏิบัติงานอื่นใดซึ่งมิใช่งานที่เกี่ยวกับงานหนังสือ หรืองานวิชาชีพ และปฏิบัติงานอื่นที่
เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
– ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริการที่ดี – ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
วิธีการประเมิน : ทดสอบข้อเขียน

– ทักษะ

– สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน : ร้อยละ 60

วิธีการสมัครงานราชการสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง :

ขอรับและยื่นใบสมัึครด้วยตนเอง (ไม่รับสมัครทางไปรษณีย์) ได้ที่ส่วนบริหารงานบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 6 สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ถ.พระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ถึง วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 7 มิ.ย. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง คลิกที่นี่


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ (29 เม.ย. – 21 พ.ค. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ชื่อตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 13,300 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ โดยจะต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี ของ ก.พ.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
3.1 ด้านการปฏิบัติการ
(1) จัดกิจกรรมตามโครงการประชาสัมพันธ์ทั้งในและต่างประเทศ โดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานประชาสัมพันธ์บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย
(2) สำรวจความคิดเห็นของประชาชน และรวบรวมข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ และสรุปผลเพื่อเป็นข้อมูลในการดำเนินการประชาสัมพันธ์
(3) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประกอบการวิจัย วางแผนการประชาสัมพันธ์และติดตามผล
(4) จัดทำเอกสาร และผลิตบทความ เพื่อการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
3.2 ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด

3.3 ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
3.4 ด้านการบริการ
ให้บริการข้อมูลการประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องตรงตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : –
ทักษะ/สมรรถนะ : –

เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2556 ถึง วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ในวันและเวลาราชการ

วิธีการสมัครงานราชการสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง :

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ส่วนบริหารงานบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 3 มิ.ย. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นักวิชาการเงินและบัญชี (3 – 10 เม.ย. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี (สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุุษย์จังหวัดศรีสะเกษ)
อัตราเงินเดือน : 14,020 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ตามเอกสารแนบท้าย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตามเอกสารแนบท้าย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
ตามเอกสารแนบท้าย
วิธีการประเมิน : ตามเอกสารแนบท้าย

– ทักษะ
ตามเอกสารแนบท้าย
วิธีการประเมิน : ตามเอกสารแนบท้าย

– สมรรถนะ
ตามเอกสารแนบท้าย
วิธีการประเมิน : ตามเอกสารแนบท้าย
เกณฑ์การประเมิน : ตามเอกสารแนบท้าย

เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2556 ถึง วันพุธที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2556

วิธีการสมัครงานราชการสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ :

ขอ/ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุุษย์จังหวัดศรีสะเกษ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 3

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 11 เม.ย. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •