Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เปิดรับสมัครสอบ พนักงานราชการ นักวิเทศสัมพันธ์ (11 พ.ย. – 15 พ.ย. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เปิดรับสมัครสอบ พนักงานราชการ

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
ตำแหน่ง: นักวิเทศสัมพันธ์
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน: 15,960
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 11 พ.ย. – 15 พ.ย. 2556
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปรากฏดังแนบท้ายประกาศรับสมัคร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 22 พ.ย. 2556
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เปิดรับสมัครสอบ ข้าราชการ นักฟิสิกส์รังสีปฏิบัติการ (16 ก.ย. – 4 ต.ค. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เปิดรับสมัครสอบ ข้าราชการ

ตำแหน่ง: นักฟิสิกส์รังสีปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน: 16,400-18,040
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร

วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ :

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ อาคาร 1 ชั้น 3 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ใกล้กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) ถ.วิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ในวันและเวลาราชการ

เปิดรับสมัครตั้งแต่: 16 ก.ย. – 4 ต.ค. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 14 ต.ค. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เปิดรับสมัครสอบ ข้าราชการ นักนิวเคลียร์เคมีปฏิบัติการ (16 ก.ย. – 4 ต.ค. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เปิดรับสมัครสอบ ข้าราชการ

ตำแหน่ง: นักนิวเคลียร์เคมีปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร

วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ :

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ อาคาร 1 ชั้น 3 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ใกล้กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) ถ.วิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ในวันและเวลาราชการ

เปิดรับสมัครตั้งแต่: 16 ก.ย. – 4 ต.ค. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 14 ต.ค. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เปิดรับสมัครสอบ พนักงานราชการ นักฟิสิกส์รังสี,นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ (9 – 13 ก.ย. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เปิดรับสมัครสอบ พนักงานราชการ

ตำแหน่ง: นักฟิสิกส์รังสี,นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 17290
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร

ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : นักฟิสิกส์รังสี
อัตราเงินเดือน : 17290 บาท
ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางฟิสิกส์ ทางฟิสิกส์การแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ทางเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี ทางฟิสิกส์ ทางรังสีเทคนิค
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นในหน้าที่นักฟิสิกส์รังสีซึ่งต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยทำการศึกษาทดลอง ทดสอบและสอบเทียบต้นกำเนิดรังสีและเครื่องวัดรังสี ดูแลและปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการวัดปริมาณรังสีและกัมมันตภาพรังสี การตรวจสถานปฏิบัติการ พิจารณาเอกสารประกอบการขออนุญาตฯ ทางรังสี ดูแลรักษาเครื่องมือในการออกตรวจทางรังสี


ชื่อตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์
อัตราเงินเดือน : 17290 บาท
ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล ทางวาริชศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางการประมง ทางการจัดการประมง ทางเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ทางชีววิทยา ทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล ทางประมงน้ำจืด ทางชีววิทยาการประมง ทางการจัดการประมง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานที่กลุ่มเฝ้าตรวจกัมมันตภาพรังสี สำนักสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ :เปิดรับสมัครตั้งแต่: 9 – 13 ก.ย. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  ก.ย. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •