ป้ายกำกับ: สำนักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (สธค.)