สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้-25 ก.ย. 2560

LINE @iqepi QR คลิกท

Read more

สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้-23 พ.ค. 2560

“สำนักงานความร

Read more

สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-3 มี.ค. 2560

“สำนักงานความร

Read more

สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ เจ้าหน้าที่ต้อนรับและประสานงาน,เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์,เจ้าหน้าที่ส่งเสริมประสิทธิภาพ,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ,ผู้ตรวจสอบภายใน (บัดนี้ – 23 ก.ค. 2556)

สำนักงานความร่วมมือพ

Read more