Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ รวม 11 อัตรา นิติกร,เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์,นักวิชาการประชาสัมพันธ์,นักวิชาการเงินและบัญชี,พนักงานขับรถ (5 – 26 ส.ค. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แชร์เลย         […]


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •