Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรม จำกัด เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ 3 ก.ค. -20 ก.ค. 2560

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรม

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

สหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรม จำกัด

ลิงค์: https://iqepi.com/40155/ หรือ
ตำแหน่ง: นิติกร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาโท,ปริญญาเอก,คุณวุฒิเฉพาะทาง
อัตราเงินเดือน: 16,000-21,000
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 3 ก.ค. – 20 ก.ค. 2560
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรม เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ 20 มิ.ย. -11 ก.ค. 2559 |นิติกร

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรม

“สหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรม”

ลิงค์: https://iqepi.com/35120/ หรือ
ตำแหน่ง: นิติกร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 19,000-
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 20 มิ.ย. – 11 ก.ค. 2559
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรมกรุงเทพมหานคร

สหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรม เปิดรับสมัครสอบ

สมัครงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรม งานราชการ กรุงเทพมหานคร สหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรม รับสมัคร สอบ สหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรม2559 สอบ สหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรม 59 ehenbook.com สหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรม เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรม :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 13 ก.ค. 2559
สอบวันที่: 23 ก.ค. 2559
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ สหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรม คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 |


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรม เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ 20 มิ.ย. -11 ก.ค. 2559 |นักวิชาการคอมพิวเตอร์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรม

“สหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรม”

ลิงค์: https://iqepi.com/35119/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 20 มิ.ย. – 11 ก.ค. 2559
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรมกรุงเทพมหานคร

สหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรม เปิดรับสมัครสอบ

สมัครงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรม งานราชการ กรุงเทพมหานคร สหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรม รับสมัคร สอบ สหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรม2559 สอบ สหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรม 59 ehenbook.com สหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรม เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรม :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 13 ก.ค. 2559
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ สหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรม คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 |


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรม เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นักวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติ (23 พ.ค. – 24 มิ.ย. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรมเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

สหกรร์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรม จำกัด มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน

ตำแหน่ง "นักวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติ" 
จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท พร้อมเงินค่าวิชาชีพ 2,500 บาท

หน้าที่ความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการปกิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์สถานการณ์การเงิน และประเมินผลการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรม ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้

 1. ศึกษา วิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจ การเงิน นโยบายของรัฐบาล เพื่อประเมินสถานการณ์การเงิน เสนอแนะความเห็นแก่ผู้บังคับบัญชา เพื่อนำเสนอคณะกรรมการดำเนินการ
 2. ตรวจสอบรายการบัญชี และยอดเงินคงเหลือของบัญชีต่างๆ เพื่อวิเคราะห์การไหลของเงิน
 3. เก็บข้อมูลการเงิน บัญชี วิเคราะห์งบการเงิน สภาพคล่อง และวางแผนการใช้จ่ายเงิน
 4. ประเมินผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน วิเคราะห์แหล่งเงินทุน และการลงทุนทั้งระยะสั้นและระยะยาว
 5. ติดตามวิเคราะห์สถานการณ์การเงิน นโยบายและอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงิน
 6. จัดทำรายงานฐานการเงินเพื่อจัดทำรายงานประจำปี
 7. จัดทำประมาณการรายจ่ายประจำปี และสถิติการเงิน
 8. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 1. ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ การบัญชี โดยผลการเรียนเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกวา่ 2.50
 2. มีประสบการณ์การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่สมัคร ไม่น้อยกว่า 2 ปี

ความรู้ ความสามารถ ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง

 1. มีความรู้การใช้คอมพิวเตอร์อยู่ในระดับดี

วิธีการสอบคัดเลือก และเกณ์การตัดสิน: คณะกรรมการจะพิจารณาจากใบสมัคร และเอกสารประกอบ ของผู้สมัครสอบ คัดเลือกทุกคนในแต่ละตำแหน่ง โดยจะคัดเลือกตำแหน่งละไม่เกิน 5 คน เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถและความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาจากประวัติส่วนตัว การศึกษา และประวัติการทำงานของผู้เข้าสอบ และความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย ภาษาพูด สำเนียง อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เชาวน์ปัญญาและบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น

ผู้ที่ถือว่าผ่านการสอบคัดเลือกต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 โดยจะประกาศเรียงลำดับจากผู้ได้คะแนนสูงสุดลงมา

วิธีการสมัครงานราชการสหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรม :

ขอรับแบบฟอร์มใบสมัคร และยื่นใบสมัครตามแบบที่สหกรณ์กำหนดได้ด้วยตนเองที่งานธุรการ สหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรม จำักัด อาคารศาลอาญา ชั้น 4 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

สถานที่สอบสัมภาษณ์: สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม อาคารศาลอาญา ชั้น 5

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 28 มิ.ย. 2556
สอบวันที่: 5 ก.ค. 2556
ประกาศผลสอบ: 9 ก.ค. 2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรม เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นิติกร (23 พ.ค. – 24 มิ.ย. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรมเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

สหกรร์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรม จำกัด มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน

ตำแหน่ง "นิติกร" จำนวน 1 อัตรา

หน้าที่ความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานทางกฎหมาย ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณา วินิจฉัยปัญหากฎหมาย และพิจารณาตรวจร่าง กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง จัดทำนิติกรรม รวบรวมข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการทางคดีที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานนิติการ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายดังนี้

 1. ศึกษาวิเคราะห์ และวิจัยเพื่อปรับปรุงกฎ ระเบียบ และข้อบังคับเกี่ยวกับหน่วยงานเืพ่อให้ทันกับสถานการณ์
 2. ศึกษาข้อมูล รวบรวมข้อเท็จจริง และข้อกฎหมาย และเสนอความเห็นในการดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง สอบสวนทางวินัย ของเจ้าหน้าที่สหกรณ์
 3. ติดตามการผิดนัดชำระหนี้ และเสนอรายงานตามลำดับ
 4. ดำเนินคดี บังคับคดี ติดตามการชำระหนี้ของลูกหนี้ รายงานคณะกรรมการเร่งรัดหนี้สิน
 5. ทำนิติกรรมจำนอง ไถ่ถอนจำนอง (เงินกู้พิเศษ)
 6. รวบรวม จัดทำ เก็บรักษา ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง และมติต่างๆ ให้เป็นระบบ
 7. ดำเนินการเกี่ยวกับระเบียบวินัยของเจ้าหน้าที่
 8. ปฏิบัติงานบังคับคดี และสืบทรัพย์ผู้กู้และผู้ค้ำประกันกรณีผิดนัดชำระหนี้ เพ่อให้การดำเนินการเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
 9. รวบรวมกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของสหกรณ์ เพื่อจัดทำเป็นรูปเล่ม
 10. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายฃ

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 1. ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร์ โดยผลการเรียนเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.5
 2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพว่าความ และเป็นทนายความมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ซึ่งได้ปกิบัติงานคดีไม่น้อยกว่า 20 คดี (เป็นคดีแพ่งไม่น้อยกว่า 5 คดี)

ความรู้ ความสามารถ ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง

 1. มีความรู้ความสามารถในการดำเนินคดี การจัดทำเอกสารเกี่ยวกับคดี
 2. มีความรู้กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์
 3. มีความรู้การใช้คอมพิวเตอร์อยู่ในระดับดี

วิธีการสมัครงานราชการสหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรม :

ขอรับแบบฟอร์มใบสมัคร และยื่นใบสมัครตามแบบที่สหกรณ์กำหนดได้ด้วยตนเองที่งานธุรการ สหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรม จำักัด อาคารศาลอาญา ชั้น 4 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

สถานที่สอบสัมภาษณ์: สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม อาคารศาลอาญา ชั้น 5

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 26 มิ.ย. 2556
สอบวันที่: 5 ก.ค. 2556
ประกาศผลสอบ: 9 ก.ค. 2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •